Å snu seg mot solen

baby-711119_960_720Kortfilmer er et egnet format både for å arbeide med filmen som format og sjanger, men også til å øve elevene i å tolke tekster. I dette opplegget arbeider elevene med en norsk kortfilm som er rettet mot en noe yngre målgruppe enn dem selv. Dette letter tolkningen, da både tematikk og virkemiddelbruk er noe enklere identifiserbart enn i filmer rettet mot et eldre publikum.

Du kan laste ned hele opplegget her

Kilde

Filmen «Å snu seg mot solen» av Nina Knag

https://tv.nrk.no/serie/aa-snu-seg-mot-solen

Tid:

Filmens varighet: 27 minutter

Oppleggets varighet: 2 X 45 minutter

Mål for elevene:

 • Bli kjent med samtidsfortellinger
 • Lære og anvende sentrale fagtermer
 • Mestre tolkning og analyse av fiksjonstekster
 • Oppdage koblingen mellom visuelle, auditive og verbale virkemidler

Informasjon til lærer i forkant:

 • Arbeid først gjennom oppgave 1 og 2.
 • Gå deretter gjennom, gjerne i samlet klasse, hva filmens motiv er – og hvilke tema filmen berører. Snakk gjerne også noe om hvordan elevene bør presentere motiv og tema dersom de skal innlede en skriftlig analyse. Et tips er å formulere og presentere en modelltekst som viser dette.
 • Klassen deles deretter i 6 grupper. Disse gruppene arbeider med ulike oppgaver, i dette opplegget formulert som oppdragskort. Suppler gjerne med flere oppdrag dersom du ønsker dette.
 • Diskuterer så i samlet klasse hvordan filmen kan tolkes, og hvordan tolkningen kan begrunnes gjennom de funnene elevene har pekt på. Skriv gjerne opp disse refleksjonene slik de ville blitt formulert i et avsnitt i en analyse, gjennom mønsteret påstand, eksemplifisering og drøfting. Et tips er å modellere og presentere hvordan et avsnitt i en tenkt analyse kan skrives.

OPPDRAGSKORT

 • Let etter sentrale symboler i filmen, så mange som mulig. Diskuter i gruppen hva som kan tolkes som et symbol. Gi en forklaring på hva symbolene betyr i denne filmen, og hvordan symbolene er med på å forsterke klassens påstander om det som er filmens temaer.

Ledetråder: Heliotropisme, den røde blomsten, Bjørn Wirkola

 • Let etter sentrale kontraster i filmen, så mange som mulig. Diskuter i gruppen hva som kan gjelde som viktige kontraster. Gi en forklaring på hvordan kontrastene i filmen kan brukes til å styrke klassens påstander om filmens temaer.

Ledetråder: Drøm versus realitet, gode versus mindre gode karakterer, kontraster i lyd

 • Let etter intertekstuelle referanser (allusjoner) i filmen, så mange som mulig. Diskuter i gruppen hva som kan gjelde som intertekstuelle referanser, og diskuter hvordan referansene kan være med på å styrke klassens påstander om filmens ulike temaer.

Ledetråder: Snehvit og de syv dvergene, Pussycats, magasinene til Lennart, sagnet om fuglen Fønix

 • Studer musikkens rolle i filmen. Hvordan kobles ulik musikk til ulike scener i filmen? Hvilken rolle spiller musikken (forsterkende eller kontrasterende)? Hvordan er bruken av musikk med på å forsterke klassens tolkning av filmens tematikk?

Ledetråder: Anslaget, da Julie flytter inn, da den brune bilen kommer

 • Bruk av kamera. Studer hvordan bruken av kamera endres i ulike scener i filmen. Beskriv noen eksempler, og beskriv noen overganger/endringer i kamerabruk. Hvordan underbygger bruk av kamera klassens tolkning av filmens tematikk?
 • Studer bruk av frampek i filmen. Hvilke episoder, scener, symboler eller annet fungerer som frampek på det som skal skje videre i filmen? Hvordan kan disse frampekene understøtte klassens tolkning av filmens tematikk?

Ledetråder: Lennart og magasinene hans, i gymsalen, i badebassenget

1. økt

 1. Se filmen «Å snu seg mot solen» på NRK sine nettsider: https://tv.nrk.no/serie/aa-snu-seg-mot-solen i samlet klasse. Ta notater mens du ser filmen. Notatene skal senere brukes til å
  1. Gjenfortelle filmens motiv
  2. Formulere påstander om filmens tema
 2. Skriv ned kort filmens motiv. Formuler deretter noen påstander om filmens ulike tema.
 3. Diskuter filmens motiv og tema i samlet klasse, og lag gode formuleringer knyttet til filmens tema som hele klassen kan stille seg bak.

2. ØKT

 1. Se filmen på nytt der du leter etter spor til ditt oppdragskort. Noter ned så mange eksempler fra filmen som du kan finne.
 2. Drøft funnene dine sammen med elever som har samme oppdrag som deg (les formuleringen på oppdragskortet og utfør oppgaven.)
 3. Diskuter hvordan klassens tolkninger av filmen kan begrunnes gjennom de eksemplene som dere har funnet fram til.
 4. Drøft hvordan et avsnitt i en tenkt analyse av denne filmen kunne sett ut, og modeller ett eller to eksempel på avsnitt i gruppen.

Ordliste:

Anslag

Anslaget er en del av en dramaturgisk spenningsbygging. Det er den fengende starten som skal heve spenningkurven enten det er film, tv, litteratur eller teater. Anslag brukes også i musikkspråket om måten å «sette an» toner på, f. eks. på et klaviatur.

Anslaget i film er ikke alltid brukt like intenst som på tv. Film bruker ofte anslaget til å presentere omgivelsene, personene eller bakgrunnshistorien, men ofte brukes samme prinsippet som tidligere: Effekter og store scener i starten skal fange seeren.

https://no.wikipedia.org/wiki/Anslag

Symbol

Et symbol er et tegn, en gjenstand, en handling eller noe annet som har en dypere mening, det vil si noe som henviser til eller representerer noe annet enn seg selv, og som anskueliggjør dette på en konkret måte. Et symbol er ofte et synlig eller språklig bilde for abstrakte begreperideer og forestillinger, og symboler kan derfor også kalles sinnbilder.

https://no.wikipedia.org/wiki/Symbol

Heliotropisme

Heliotropisme, bevegelse av blad eller blomster mot eller vekk fra solen. Navn fra gresk helios = sol og trepein = vende.

https://snl.no/heliotropisme

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s