Tett på: Temapakker til årsplan

Lurer du på hvilke digitale ressurser du finner i Tett på Smartbok og Tett på Ressursbank?
Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka. Ekstraressursene finner du i Ressursbanken (gratis) eller i Tett på Smartbok. Sidetallet angir hvor i Smartboka du finner ressursene, og hvor i den trykte boka ressursene passer.
Du ser også hvilke ressurser som er tilpasset de ulike yrkesfagene.

Du kan også laste ned hele oppgaven her: temapakke- tettpa_blogg

DEL 1: Bedre muntlige ferdigheter

Ekstra undervisningsopplegg på bloggen:

 • Undervisningsopplegg om fagsamtale
 • Øvingsoppgaver i muntlige ferdigheter

Ekstraoppgaver (Ressursbank/Smartbok)

 • Uforberedt tale, 72
 • Politiker om kommunikasjon, 72
 • Nyhetsoppleser om kommunikasjon, 72
 • Venninner om kommunikasjon, 72
 • Forberedt tale, 72
 • Retorikk – hva er det? 72
 • Frisør om kommunikasjon, 72

DEL 1: Bedre skriftlige ferdigheter

Ekstraoppgaver på bloggen:

 • Undervisningsopplegg om ordkort og rollekort (kom i gang med skrivingen)
 • Øvingsoppgaver i skriftlige ferdigheter

Skjønnlitteratur og sakprosa – innledning (s. 96-99)

Filmer

Som innledning til sakprosa:

 • Åsne Seierstad: Oppbygging, 96
 • Åsne Seierstad: Dette lærte jeg av, 96
 • Åsne Seierstad: Journalistikk er å..,  96
 • Åsne Seierstad: Sakprosa med skjønn,  96
 • Åsne Seierstad: Mange måter å fortelle på, 96
 • Åsne Seierstad: Tilfeldig at jeg blir, 96
 • Åsne Seierstad: Objektivitet, 96

Som innledning til skjønnlitteratur:

 • Olaug Nilsen: kan jeg bli hjemme i dag? 98
 • Olaug Nilsen: Jeg er kåt! 98
 • Olaug Nilsen: Gi meg fri fra bygda! 98
 • Olaug Nilsen: Jeg vil bli forfatter, 98

Skjønnlitteratur – fortelling

I læreboka finner du fortelling på sidene 100-105.
Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver:

 • Historie med ulike roller, 100
 • Vi skriver sammen, 100
 • Hvem er jeg? 100
 • Lesepuslespill, 100
 • Heldigvis uheldigvis, 100
 • Skrivestafett, 100
 • Friskriving, 100

På bloggen vår:

 • Rollekort – lag en historie

Filmer:

 • Omvendt undervisning: Fortelling, 100

Skjønnlitteratur – novelle

I læreboka finner du novelle på sidene 106-109. Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver:

 • Perspektiverskifte, 106
 • Skildre en følelse, 106
 • Hale ut spenningen, 106
 • Seksordsnovelle, 106

På bloggen vår:

 • Ordkort (kom i gang-øvelse)

Film:

 • Omvendt undervisning: Novelle, 106

Skjønnlitteratur – drama

I læreboka finner du drama på sidene 110-113. Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver:

 • Karikatur, 110
 • Fremføre en vits, 110
 • Mimeleken, 110
 • Snakke med innlevelse, 110
 • I munnen på hverandre, 110

På bloggen:

 • Eget undervisningsopplegg med utgangspunkt i Peer Gynt

Filmer:

 • Aksel Hennie: Berøring, 112
 • Aksel Hennie: Kunsten å grine, 112
 • Aksel Hennie: Du skylder ikke en dritt, 112
 • Aksel Hennie: Fra papir til scene, 112
 • Aksel Hennie: Å skrive en film, 112
 • Aksel Hennie: Begynnelsen, 112
 • Aksel Hennie: Slutten, 112
 • Aksel Hennie: Klipp, 112
 • Aksel Hennie: Detaljer, 112
 • Aksel Hennie: Teater og film er ulikt, 112
 • Aksel Hennie: Teater og film er likt, 112
 • John Fosse: Sonen uten innlevelse, 112
 • John Fosse: Sonen med innlevelse, 112

Skjønnlitteratur – tegneserie

I læreboka finner du tegneserie på sidene 114 – 119.
Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver:

 • Lyder i tegneserier, 114
 • Metaforer i tegneserier, 114
 • Fra klasserommet, 114
 • Lag en tegneseriefigur, 114

Filmer:

 • Omvendt undervisning: tegneserier, 114

Skjønnlitteratur – film

I læreboka finner du film på sidene 120- 125. Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

 • Ekstraoppgaver:
 • Mobilkamera, 120
 • Reklamemanus, 120
 • Stemningsmusikk 1, 120
 • Siste filmen jeg så, 120
 • Stemningsmusikk 2, 120
 • Stuntmannen, 120
 • Heidi Linde: Fra manus til.., 120
 • Heidi Linde: Om forholdet til karakterene, 120
 • Heidi Linde: Hva er budskapet? 120
 • Jeg vil bli manusforfatter, 120

Se også:

 • Aksel Hennie: Berøring, 112
 • Aksel Hennie: Kunsten å grine, 112
 • Aksel Hennie: Du skylder ikke en dritt, 112
 • Aksel Hennie: Fra papir til scene, 112
 • Aksel Hennie: Å skrive en film, 112
 • Aksel Hennie: Begynnelsen, 112
 • Aksel Hennie: Slutten, 112
 • Aksel Hennie: Klipp, 112
 • Aksel Hennie: Detaljer, 112
 • Aksel Hennie: Teater og film er ulikt, 112
 • Aksel Hennie: Teater og film er likt, 112

Skjønnlitteratur – lyrikk

I læreboka finner du lyrikk på sidene 126-129. Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver:

 • Haiku, 126
 • Rap på nynorsk, 126
 • Besjeling, 126
 • Anagram, 126
 • Ormen lange, 126
 • SMS, 126

Filmer:

 • Omvendt undervisning: Lyrikk, 126
 • Definite: Rim, 125
 • Definite: Punchlines, 126
 • Definite: Freestyle, 126
 • Definite: Rap på norsk, 126
 • Definite: Skriving, 126
 • Bokstavrim: Bladsusets bannende beskjeder, 126
 • Bokstavrim: Håvamål, 126
 • Gjentagelse og kontrast: Sonett 164
 • Gjentagelse og kontrast: Jeg stod en gang 126
 • Poetiske bilde: Ein kopp vatn, 126
 • Poetiske bilder: August, 126
 • Poetiske bilder: Vinter, 126
 • Personifikasjon: Døden, 126
 • Besjeling: en tømmerhoggers dagbok, 126
 • Besjeling: Sleggje, 126
 • Metafor: Rose, 126
 • Lydklipp: Aust-Vågøy, mars 1941

SAKPROSA- Artikkel

I læreboka finner du artikkel og kurs i å skrive artikkel på sidene 132-135. Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver (generelle):

 • Synsvinkel, 132
 • Lyver du, 132
 • Fordi jeg fortjener det, 132
 • For og i mot, 132

Artikkel naturbruk:

 • Ansattes perspektiv, 132
 • Samfunnsperspektiv, 132
 • Brukerperspektiv, 132

Artikkel bygg- og anleggsteknikk:

 • Ansattes perspektiv, 132
 • Samfunnsperspektiv, 132
 • Brukerperspektiv, 132

Artikkel design og håndverk:

 • Ansattes perspektiv, 132
 • Samfunnsperspektiv, 132
 • Brukerperspektiv, 132
 • Med tilhørende film: (DH) Pottemaker /Keramiker, 132

Artikkel elektrofag:

 • Ansattes perspektiv, 132
 • Samfunnsperspektiv, 132
 • Brukerperspektiv, 132

Artikkel helse- og oppvekstfag:

 • Ansattes perspektiv, 132
 • Samfunnsperspektiv, 132
 • Brukerperspektiv, 132
 • Med tilhørende filmer: (HO) Arbeidsforhold på sykehus, 132 og (HO) Døden, det offentliges ansvar eller familiens plikt, 132

Artikkel restaurant og matfag:

 • Ansattes perspektiv, 132
 • Samfunnsperspektiv, 132
 • Brukerperspektiv, 132

Artikkel service og samferdsel:

 • Ansattes perspektiv, 132
 • Samfunnsperspektiv, 132
 • Brukerperspektiv, 132

Artikkel teknikk og industriell produksjon:

 • Ansattes perspektiv, 132
 • Samfunnsperspektiv, 132
 • Brukerperspektiv, 132

Filmer:

 • Omvendt undervisning: Artikkel, 132
 • Enveis og toveis kommunikasjon, 132

SAKPROSA- Foredrag

I læreboka finner du foredrag og kurs i å lage og holde et foredrag på sidene 136-141.Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver (generelle):

 • Alt galt, 136
 • Vis og fortell, 136
 • Se hva jeg fant!, 136
 • Ordkjede, 136

Naturbruk:

 • Foredrag: NB, 136

Bygg- og anleggsteknikk

 • Foredrag: BA, 136
 • Med tilhørende filmer: (BA) Tømmerfløting, 136 og (BA) Hus i en tretopp, 137

Design og håndverk:

 • Foredrag: DH, 136
 • Med tilhørende film: (DH) Gullsmed, 136 og (DH) Møbeltapetserer, 136

Elektrofag:

 • Foredrag: EL, 136

Helse- og oppvekstfag:

 • Foredrag: HO, 136
 • Med tilhørende filmer:
 • (HO) Hudens oppbygning, 136
 • (HO) Lymfesystemet, 136
 • (HO) Respirasjonssystemet, 136
 • (HO) Sirkulasjonssystemet, 136

Restaurant og matfag:

 • Foredrag: RM, 136
 • Med tilhørende film: Gjenvinning, 136

Service og samferdsel:

 • Foredrag: SS, 136
 • Med tilhørende film: (SS) Reiseliv, 136

Teknikk og industriell produksjon:

 • Foredrag: TIP, 136

SAKPROSA- Leserinnlegg

I læreboka finner du leserinnlegg og kurs i å lage et leserinnlegg på sidene 142-145.
Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver:

 • Ta standpunkt, 142
 • Kjør debatt, 142
 • Svar på tiltale, 142
 • Si-D, 142

Naturbruk:

 • Leserinnlegg, NB, 142
 • Med tilhørende film: (NB) Odelsrett for jenter, 142

Bygg- og anleggsteknikk:

 • Leserinnlegg, BA, 142
 • Med tilhørende film: Arbeidsinnvandring i byggbransjen, 142

Design og håndverk:

 • Leserinnlegg, DH, 142
 • Med tilhørende film: Buntmaker, 142 og (DH) Parykkmaker, 142

Elektrofag:

 • Leserinnlegg, EL, 142
 • Med tilhørende film: Programmering, 142

Helse- og oppvekstfag:

 • Leserinnlegg, HO, 142
 • Med tilhørende film: Respekt, 142

Restaurant og matfag:

 • Leserinnlegg, RM, 142
 • Med tilhørende film: (RM) Ernæring i barnehager, SFO og skole, 142

Service og samferdsel:

 • Leserinnlegg, SS, 142

Teknikk og industriell produksjon:

 • Leserinnlegg, TIP, 142
 • Med tilhørende film: Kvinner i tradisjonelle mannsyrker, 142

Filmer:

 • Omvendt undervisning: leserinnlegg, 142

SAKPROSA- Kåseri

I læreboka finner du kåseri og kurs i å lage et kåseri på sidene 146-149.Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver:

 • Bieber og tentamen, 146
 • Lyve så det renner, 146
 • Ironiens kunst, 146
 • Anekdoter, 146

Film:

 • Omvendt undervisning: Kåseri, 146

SAKPROSA- Instruks

I læreboka finner du instruks og kurs i å lage en instruks på sidene 150-153. Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver:

 • Å brette papir, 150
 • Å forklare for bestemor, 150
 • Bygge lego, 150
 • Hindeløype, 150
 • Filmsjerne, 150
 • Finner du fram? 150
 • Dings, 150
 • Kokebok, 150
 • Bruksanvisninger, 150

Naturbruk:

 • Instruksjon, NB, 150

Bygg- og anleggsteknikk:

 • Instruksjon, BA, 150
 • Med tilhørende film: (BA) Å bygge en bro, 150

Design og håndverk:

 • Instruksjon, DH, 150
 • Med tilhørende film: (DH) Blomsterdekoratør, 150

Elektrofag:

 • Instruksjon, EL, 150
 • Med tilhørende film: (EL) Varmepumpe, 150

Helse- og oppvekstfag:

 • Instruksjon, HO, 150
 • Med tilhørende film:Soner, 150

Restaurant og matfag:

 • Instruksjon, RM, 150
 • Med tilhørende film: (RM) Å kjerne smør, 150 og (RM) Baker, 150

Service og samferdsel:

 • Instruksjon, SS, 150
 • Med tilhørende film: (SS) Sikkerhet på internett, 150

Teknikk og industriell produksjon:

 • Instruksjon, TIP, 150

SAKPROSA- Rapport

I læreboka finner du rapport og kurs i å lage en rapport på sidene 154-157.Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver:

 • Hviskeleken, 154
 • Ulykken, 154
 • Hva har jeg spist? 154
 • Vurdering, 154

Naturbruk:

 • Rapport, NB, 154
 • Med tilhørende film: (NB) Planter i byen, 154

Bygg- og anleggsteknikk:

 • Rapport, BA, 154
 • Med tilhørende film: (BA) Å bygge en bro, 150

Design og håndverk:

 • Rapport, DH, 154
 • Med tilhørende film: (DH) Frisør, 154

Elektrofag:

 • Rapport, EL, 154

Helse- og oppvekstfag:

 • Rapport, HO, 154
 • Med tilhørende film: Aktiv lytting (154)

Restaurant og matfag:

 • Rapport, RM, 154
 • Med tilhørende film: (RM) Kasting av mat, 154

Service og samferdsel:

 • Rapport, SS, 154

Teknikk og industriell produksjon:

 • Rapport, TIP, 154
 • Med tilhørende film: Arbeidsulykke, 154

Filmer:

 • Omvendt undervisning: Rapport, 154

SAKPROSA- Formelt brev

I læreboka finner du formelt brev og kurs i å skrive et formelt brev på sidene 158-159. Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver:

 • Rollespill, 158
 • Sammenligning, 158
 • Å skrive formelt, 158
 • Et usannsynlig scenario, 158
 • Ordliste, 158

Naturbruk:

 • Formelt brev, NB, 158
 • Med tilhørende film: Tulipaner fra Nederland, 158

Bygg- og anleggsteknikk:

 • Formelt brev, BA, 158

Design og håndverk:

 • Formelt brev, DH, 158
 • Med tilhørende film: Kjole og draktsyer, 158

Elektrofag:

 • Formelt brev, EL, 158
 • Med tilhørende film: Elektrisk motor, 158

Helse- og oppvekstfag:

 • Formelt brev, HO, 158
 • Med tilhørende film: Verdighet, 158

Restaurant og matfag:

 • Formelt brev, RM, 158
 • Med tilhørende film: (RM) Kasting av mat, 154

Service og samferdsel:

 • Formelt brev, SS, 158
 • Med tilhørende film: Interrail, 158

Teknikk og industriell produksjon:

 • Formelt brev, TIP, 158
 • Med tilhørende film: Elektrisk motor, 158

SAKPROSA- Søknad og CV

I læreboka finner du søknad og CV på sidene 160-169. Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver:

Søknad:

 • Gode egenskaper, 160
 • En dårlig søknad, 160
 • Hva passer hvor, 160
 • Omskriving, 160
 • Stillingsannonse, 160

Intervju:

 • Drømmejobben, 166
 • Gode spørsmål, 166
 • Intervju en alien, 166
 • Ikke svare ja eller nei, 166

Naturbruk:

 • Intervju, NB, 166
 • Med tilhørende film: EØS og norske bønder, 166

Bygg- og anleggsteknikk:

 • Intervju, BA, 166
 • Med tilhørende film: Energibesparende hus, 166

Design og håndverk:

 • Intervju, DH, 166
 • Med tilhørende film: Interiørkonsulent, 166

Elektrofag:

 • Intervju, EL, 166

Helse- og oppvekstfag:

 • Intervju, HO, 166
 • Med tilhørende film: Taushetsplikt, 166

Restaurant og matfag:

 • Intervju, RM, 166
 • Med tilhørende film: Mat og helse, 166

Service og samferdsel:

 • Intervju, SS, 166
 • Med tilhørende film: Fremtidsteknologi, 166

Teknikk og industriell produksjon:

 • Intervju, TIP, 166
 • Med tilhørende film:Kildesortering, 166

SAKPROSA- Reklame

I læreboka finner du reklame på sidene 170-173. Her ser du hvilke ekstraressurser som finnes i tillegg til den trykte boka.

Ekstraoppgaver:

 • Målgrupper, 170
 • Reklamedagbok, 170
 • Facebook, 170
 • Bildebruk og autoriteter, 170
 • Positive ord, 170
 • Musikkbruk, 170
 • Opplysnings¬kampanje, 170

Naturbruk:

 • Reklame, NB, 170
 • Med tilhørende film: Stolt av å være bonde, 170

Bygg- og anleggsteknikk:

 • Reklame, BA, 170

Design og håndverk:

 • Reklame, DH, 170
 • Med tilhørende film: Modist, 170

Elektrofag:

 • Reklame, EL, 170
 • Med tilhørende film: Lyspærer, 170

Helse- og oppvekstfag:

 • Reklame, HO, 170
 • Med tilhørende film: Håndhygiene, 170

Restaurant og matfag:

 • Reklame, RM, 170
 • Med tilhørende film: Sunn mat, 170

Service og samferdsel:

 • Reklame, SS, 170
 • Med tilhørende film: Merkevarer, 170
 • Teknikk og industriell produksjon:
 • Reklame, TIP, 170
 • Med tilhørende film: Bilbransjen satser på yrkes-NM, 170

Reklame: Røde kors, 170

Reklame: Puppy love, 170

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s