Retorikk opp ned

retorikk_oppned

http://www.db.no ligger film av talen, samt teksutdrag

Danmark og Storbritannia blir regnet som de to vest-europeiske landene som har strengest flyktningpolitikk. Den danske skuespilleren og filmregissøren Søren Pilmark holdt den 21. september denne talen http://www.dagbladet.no/2015/09/22/nyheter/flyktningkrisa/danmark/41070873/ i forbindelse med den store flyktningkrisen.  

Talen kan selvsagt brukes som en inngang til å både diskutere den situasjonen verdenssamfunnet står i, men også til diskutere  retorikkens betydning for å løse store samfunnsproblemer. Her er et forslag til hvordan du kan bruke talen i arbeidet med retorikk:

Spill av talen fram til talen stoppes. Spør elevene om følgende:

 1. Hva er talens budskap?
 2. Hvordan tolker elevene tittelen «Å se verden fra en annen vinkel»?
 3. Skriv ned noen påstander som Pilmark hevder. Hva mener du om disse? Er du enig/uenig?
 4. Hvordan tolker elevene Pilmarks innledning? Hvilke forventninger skaper Pilmark?

Spill så av resten av talen.

 1. Endrer talens budskap seg nå? På hvilken måte?
 2. Hvordan tolker elevene tittelen «Å se verden fra en annen vinkel» denne gangen?
 3. Skriv ned noen påstander Pilmark hevder. Hva mener du om disse? Er du enig/uenig?

Reflekter rundt talens retoriske grep:

 1. På hvilken måte er selve talens komposisjon et viktig retorisk grep?
  1. Beskriv selve oppbygningen av talen.
  2. Diskuter hvilken effekt oppbygningen har for hvordan talen både tolkes og oppleves. Bruk fagbegreper.
 2. Vurder talens indre og ytre aptum.
  1. Er talen bygd opp på en harmonisk og formfullendt måte? Harmonerer de indre bestanddelene?
  2. På hvilken måte passer talen godt til den retoriske situasjonen (hvem er publikum, i hvilken situasjon ble teksten framført)?

Kreativ skriveoppgave

I par eller individuelt: Prøv deg på å skrive en liten opp-ned tale, eller en innledning til en slik en. Bestem deg/dere for et emne selv, men det må være et emne du kan ta tydelig stilling til.

 • Forslag: Rett til å selvbestemt abort, rett til selv å bestemme når du vil dø, rett  til å gjøre som man vil, rett til å si det man vil, rett til å se ut som man vil…

Oppstartsopplegg

Skjermbilde 2015-08-31 kl. 14.19.57

Skal du starte opp med samisk språk, norrønt eller episk dikting neste uke? I Panorama Ressursbank finner du undervisningsopplegg til de fleste temaene i årsplanen.

Se: http://podium.gyldendal.no/panorama/panorama-ressursbank

Har du ikke allerede tilgang? Bestill gratis tilgang her: https://tibet.gyldendal.no/mass_orders/new/218

Spør oss gjerne på emm@gyldendal.no hvis det er noe du lurer på!

God helg!

Velkommen tilbake!

skolestart_norsk

Lykke til med skolestart!

Etter en velfortjent ferie, er det nå på tide å tenke på det nye skoleåret. For å hjelpe deg litt på vei, har vi lagt ut forslag til årsplaner for norsk SF og YF. Vi har også lagt ut forslag til ulike oppstartsopplegg som du kan gjennomføre med de nye klassene dine.

Her finner du ressurser til skolestart med Tett på, og her finner du ressurser til skolestart med Panorama.

I tillegg kan du teste ut: Bli kjent med intervju, skriving i ulike sjangre (ordkort),  «bli-kjent-stafett» og oppstartsopplegget «hvem skal ut».

Sommeravslutning

Bjarne Riesto 10

Foto: Bjarne Riesto

Hva er vel bedre enn å avslutte skoleåret med noen morsomme norskfaglige konkurranser? Heldigvis finnes det mange, morsomme generatorer som gjør det enkelt å lage små quizer og konkurranser med. Vi har samlet opp en god del tips til deg her.

Quiz med Kahoot

Lag en Kahoot hvor du blander oppsummeringsspørsmål fra norskfaget med spørsmål om kuriosa, klassens opplevelser gjennom året, elevenes interesser og deg selv. Alle som har en mobil eller PC kan være med å spille denne quizen med svaralternativer: https://getkahoot.com/

Lag din egen historie – spill

La elevene spille terning og slå om handlingen i absurde historier de kan skrive. Ferdige spillebrett finner du her:https://sites.google.com/site/norskoppgaver/kreativ-skriving/absurde-historier

Hangman

God gammeldags “hangman” går aldri av moten. Lag “hangman” med faguttrykk fra faget, for eksempel ulike virkemidler, ulike litterære epoker eller forfattere. Her er en digital variant med ferdige temaer: http://www.hangman.no/

Kryssord

Be elevene lage kryssord i grupper, og så bytter de kryssord med nabogruppa. Be elevene bruke norskfaglige begreper, forfattere eller tekster dere har lest som utgangspunkt. Her er en kryssordgenerator: http://www.toolsforeducators.com/crossword/crosswordmaker.php?p=&to=1

Hvilke ord skjuler seg?

Lag et ordsøksark hvor elevene må finne ordene som gjemmer seg, eller la elevene lage sine egne som de deler med andre her: http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/word-search/

Vi ønsker deg en riktig hyggelig avslutning med elevene dine!

Oppleggene er laget av Charlotte Smith Systad, norsklærer ved Kuben vgs.

Tips til konferanse: Det er lærer du er

Høgskolen i Buskerud og Vestfold starter opp en årlig profesjonskonferanse for lærere. Målet er å skape en god, faglig arena for lærere, som vil oppdatere seg på relevant skolefaglig forskning, få metodepåfyll og debattere framtidas skole.

Konferansen arrangeres 10. og 11. september 2015.

Her kan du lese mer og melde deg på!

Last ned invitasjonen: flyer_TT.ferdig

Oppsummer med Panorama!

Det nærmer seg slutten av skoleåret. Vi har lagd noen oppsummeringsark som elevene kan bruke på å oppsummere de ulike kapitlene i Panorama, og for å reflektere rundt de ulike sjangrene. Kanskje kan elevene fylle ut disse før eksamen, eller som en oppsummering av skoleåret?

Disse kan du laste ned her:

panorama_oppsummerer_sjanger
panorama_oppsummerer_kapittel

Oppsum_kapitteloppsum_sjanger

 

Arkene kan elevene fylle ut selv.

Arkene kan elevene fylle ut selv.