Flerspråklighet

I læreplanen for Vg1 står det at

elevene skal kunne gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn.

I forslaget vårt til årsplan for Vg1 (årsplanen finnes i Panoramas ressursbank), skal elevene arbeide med dette emnet i disse tider. Hva kan være bedre enn å drøfte dette emnet muntlig gjennom en grundig og god fagsamtale? Her finner du i alle fall et forslag til hvordan du kan arbeide med emnet sammen med klassen din.

Vises ikke forslagene til årsplan i ressursbanken? Da har du kanskje ikke lærertilgang. Send i tilfelle en forespørsel om lærertilgang til digital@gyldendal.no. Med lærertilgang får du tilgang til ekstramateriale som årsplaner, undervisningsopplegg og vurderingsmateriale. Tilgangen er gratis.

Ord for ord (Halloween)

BANNER_ordlek

Motorstopp + lukten av død + klissvåt = ….?

I avdelingen for skriftlig aktivitet finner du nå en liten skriveøvelse som tar utgangspunkt i Halloween. Øvelsen har som mål å trene elevene i å dvele ved øyeblikket og utbrodere teksten sin. Gjennom ordkort blir øvelsen mer konkret for eleven, og de får hjelp på veien. Les mer om øvelsen her.

 

 

Arbeid med episke tekster

Etter forslaget til årsplan for Panorama Vg1, skal elevene nå starte på arbeidet med episke tekster. De skal oppleve, føle og vurdere tekster kritisk og selvstendig – og de skal bruke teknikker hentet fra episke tekster i egen skriving. Her finner du et forslag til et oppstartsopplegg om emnet. Kanskje finner du noe som du kan bruke?

Undervisningsopplegg: Hva er norrønt språk?

I Panorama ressursbank for lærer finner du forslag til både årsplaner og undervisningsopplegg. I uke 38 skal Vg2 etter planen bli introdusert for det norrøne språket, og elevene skal etter hvert settes i stand til å se likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk. En av de første utfordringene for elevene er å bli trygge på hvordan de norrøne bokstavene ble uttalt. Hva er bedre enn å starte med å lytte til norrøne tekster?

I Smartboka er alle tekster lest inn, også eldre tekster. I ressursbanken for lærer finner du forslag til undervisningsopplegg om det norrøne språket.

Har du ikke tilgang til Panorama ressursbank for lærer? Bestillingsskjema finner du her. Ressursen er gratis!   

Norsk skriftspråk i forfall?

Sanna Sarromaa starta ein heftig debatt gjennom kronikken «Det norske språket i forfall» (VG den 8.9.2014). VG si humoristiske spalte «Nasjonens øye» har hive seg inn i debatten. Gjennom den humoristiske teksten «Språk rådet kutter ut skrive regler for og redusere skrivefeil blandt normenn» harselerer VG med tilstanden blant norske språkbrukarar. Teksten kan brukast som ein humoristisk innfallsvinkel til eit sentralt tema i norskfaget. Kva meiner elevane om verdien av å skrive «korrekt»? Klarer elevane å avdekke den skjulte bodskapen i teksten – og gjennomskodar dei ironien? Teksten kan også brukast til å utvikle eit metaspråk om språk. Kva for typiske skrivefeil er det artikkelen harselerer med? Teksten passar dessutan ypparleg til å gje ein undervisningstime eit lite, humoristisk løft.

Dersom du ønskjer å jobbe noko grundigare med emnet, byr mellom anna artikkelen «Hvor god er du i norsk?» på fleire perspektiv som ein kan ta med seg inn i diskusjonen. Her finn du fasiten!

Visste du at norskverkene våre også byr på undervisningsopplegg?

pc_rb

Vi i Gyldendal er opptatt av at læreverkene våre skal gi best mulig læring for elevene. Derfor har vi utstyrt dem med en rekke ressurser som kan hjelpe elevene i innlæringen av fagstoffet. I norskverkene våre finner du som lærer en rekke forslag til hvordan disse ressursene kan danne utgangspunkt for ulike undervisningstimer i klasserommet.

I ressursbanken til Panorama kan du som lærer finne opplegg knyttet til alle de ulike emnene. Klipp og lim – og bruk det du måtte ønske!

Pølse eller indrefilet?

Kva kjenneteiknar god litteratur – og kva skal vi med menneske som er gode til å lese og vurdere tekstar? Kulturredaktør i Morgenbladet, Ane Farsethås, skreiv den 23. mai ein kommentar til kulturministeren sitt arbeid med å utvikle ei ny kvalitetsreform. Der skriv ho mellom anna dette:

Ingen ville drømme om å hevde at den som mener Gilde-pølser holder høyere kvalitet enn en indrefilet på Statholdergaarden, har rett – selv om det er et relevant uttrykk for vedkommendes smak, og pølse er godt.

Men på kunstens område er det omvendt: I kunstoffentlighetens pågående karneval – der det dårlige er godt og det gode dårlig – er det å trekke inn det stadig mer polariserende begrepet kvalitet, den sikreste veien til å bli parkert som en forstokket gammelmodig elitist.

Etter dette har både litteraturkritikar Jon Rognlien og kritikar og professor Erling E. Guldbrandsen hive seg inn i debatten. Kanskje kan spørsmålet «Finst det god og dårleg litteratur?» – og «Har vi behov for ein litterær kanon?» vere noko å reflektere over saman med elevane dine dei siste dagane på skulen?

Heile kommentaren til Ane Farsethås finn du her.