Velkommen tilbake!

apple-256268_960_720

Den første timen med en ny norskklasse kan være både spennende og utfordrende. Noen ganger kjenner ikke elevene hverandre fra før, og ofte skal du som lærer bli kjent med nye elever.

Vi håper at disse oppleggene kan gi en morsom og lærerik start på skoleåret. I tillegg kan de gjøre at du blir bedre kjent med klassen, og at du får kartlagt noen av de forkunnskapene elevene har.

Forslag til oppstartsopplegg:

Årsplaner for Tett på og Tett på påbygging:

Årsplaner for Panorama:

 Annen nyttig informasjon om Panorama:

 

blonde-1297289_960_720 Vi håper du får en riktig fin start på det nye skoleåret! 🙂

Med vennlig hilsen

Ingrid, Anders og Stine

Nynorsk og talemål = sant

På NTNU Gjøvik denne våren innheldt ei av eksamensoppgåvene over 50 (!) feil. I samband med dette har «Ekko» intervjua Magne Aasbrenn, nyvald leiar for Noregs Mållag. I dette intervjuet reflekterer Aasbrenn over kvifor det er viktig å lære seg både nynorsk og bokmål, og kvifor nynorsken er spesielt viktig for identiteten vår. Nynorsken er rett og slett viktig for at vi skal kunne snakke som vi vil! Vi har laga eit undervisningsopplegg til dette radiointervjuet

 1. Lytt til radioprogrammet

  https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25014216/19-07-2016#t=1m31s

 2. Arbeid med oppgåver

 1. «Nynorsken er dialektene si fagrørsle», hevdar Magne Aasbrenn. Kva meiner han med dette?
 2. Kan du finne viktige argument i programmet for kvifor vi ikkje berre like godt kan skrive slik som vi snakkar?
 3. Aasbrenn hevdar at nynorsk er viktig for å støtte folk i å bruke dialektane sine. Korleis grunngjev han dette?
 4. Aasbrenn argumenterer også for at det å lære seg både hovudmål og sidemål gjer oss til betre språkbrukarar. På kva måte?
 5. Gå saman i grupper på 3-4. Skriv ned alle dei typiske nynorskfeila de kan kome på på post it-lappar (bruk omlag 5 minutt på dette).  Legg lappane deretter ut på bordet. Trekk ein og ein lapp og diskuter i gruppa kvifor nettopp dette er ein typisk nynorskfeil, og korleis ein heller bør skrive dersom ein skal skrive korrekt nynorsk.

 

Vil du ta elevene med på bokfestival?

Bli med på Barnebokfestivalen 2016! barnebokfestivalen

Festivalen er tilpasset elever ved barneskolen, ungdomskolen og den videregående skole.

Ta med elevene dine på en litt annerledes undervisningstime torsdag 15.09 og/ eller fredag 16.09, og møt forfattere som blant annet Ørjan Karlsson, Anne B. Ragde og Sigbjørn Mostue.

Se program her: Barnebokfestivalen program

Meld på din klasse ved å sende en e-post til mona.roxrud@gyldendal.no

 

Bli kjent med Tett på påbygging!

 

Vårt nye læreverk, Tett på påbygging, inneholder blant annet:

 • Nærmere 100 sider med deltreningsoppgaver.
 • Kort og presis teori. All overflødig tekst er kuttet. Korte tekster forteller inngående om det eleven har behov for å kunne.
 • Tett på påbygging er rikt illustrert med typiske bilder fra periodene, noe som skal gjøre det enklere for eleven å huske teksten.
 • Læreverket er gjennomgående med pilforklaringer, samt en rekke oppgaver som skal aktivisere elevene i arbeidet med stoffet. Dette gjør typiske kjennetegn ved tekstene svært tydelig for elevene, og gir god og rask oversikt over emnet.
 • Gjennomgående eksamensfokus og egen del om eksamen, til fordel for både elev og lærer
 • En tekstsamling med rik oppgavebank. Tekstene er nøye utvalgte – dette er gode og overkommelige tekster fra en rekke litteraturhistoriske perioder.

Her kan du se et utdrag av det nye læreverket i norsk for påbygging:

Ønsker skolen din besøk av oss for en presentasjon av Tett på påbygging? Vi kommer gjerne til din skole for å presentere verket og svare på eventuelle spørsmål. Besøket er kostnadsfritt for skolen.

 

Å se en sak fra flere sider

Den siste tiden har fraværsgrensen i videregående skole vært gjenstand for heftig debatt. Det finnes en rekke artikler og leserinnlegg om saken, og temaet engasjerer både elever og lærere. Vi har laget et lite undervisningsopplegg som trener elevene i å se en sak fra flere sider.  Undervisningsopplegget baserer seg på at elevene leser og arbeider med denne artikkelen. Det er nødvendig for elevene å lese teksten og se videosnuttene mer en en gang.

Tid: En eller to skoletimer (avhengig av hvor grundig du vil eleven skal jobbe med emnet).

 1. Noter ned alt du får vite om sakens bakgrunn.
  1. Hvordan var reglene om fravær før?
  2. Når ble fraværsgrensen fjernet, og hvorfor?
  3. Hvordan er praksis i dagens skole?
 2. Noter deg på hvilken side de ulike politikerne og Elevorganisasjonen (EO) stiller seg i denne saken (for eller mot en fraværsgrense på 10%).
 3. Noter ned de konkrete begrunnelsene som de ulike politikerne har for sitt syn. Hvordan begrunner:
  1. Audun Lysbakken (SV)
  2. Anders Tyvand (Krf)
  3. Iselin Nybø (V)
  4. Sylvia Linn (EO)
  5. Thorbjørn Røe Isacksen (H)
  6. Henrik Asheim (H)
 4. Intervju en eller to medelever og en eller to lærere ved din egen skole. Spør dem om deres syn på saken, og be om begrunnelser. Noter ned disse.
 5. Hva synes du selv om denne saken, og hvorfor? Grunngi hvilket syn på saken du støtter og hvilket syn du ikke støtter, og hvorfor.

 

 

La elevene jobbe med SKAM

 

Dramaserien Skam har fått enorm popularitet. Noe av det som gjør serien så populær, er spenningen som skapes ved at episodene publiseres underveis og at seerne kan følge karakterene også utenfor kameralinsene (http://skam.p3.no/).

Denne artikkelen fra VG drar paralleller mellom dramaturgien i Skam og andre, kjente kjærlighetshistorier:

http://www.vg.no/rampelys/tv/skam/utaalmodig-fire-teorier-om-hva-som-skjer-med-noora-og-william/a/23691556/

Her er forslag til noen oppgaver du kan arbeide med i klassen din:

 1. Artikkelen nevner 4 ulike måter kjærlighetshistorien mellom Noora og William kan utvikle seg på. Hvilke alternativer løsninger peker VG på?
 2. Tenk på filmer og bøker som du selv har sett og lest. Kan du finne egne eksempler som passer inn i de fire ulike kategoriene kjærlighetshistorier som artikkelen peker på?
 3. Nora i Et dukkehjem er en av litteraturhistorien mest sentrale kvinneskikkelser. Hvilke likhetstrekk finner du mellom Noora i Skam og Nora i Et dukkehjem? På hvilken måte er karakterene ulike?
 4. Er du enig med vurderingen VG gjør av sannsynligheten til de ulike utfallene? Hvorfor – hvorfor ikke?
 5. På P3 utvikler historien i Skam seg fortløpende (http://skam.p3.no/). Velg en av løsningene som VG skisserer og lag en troverdig sms-logg for de involverte partene basert på dette utfallet.

Visste du at:

I ressursbanken til Panorama Vg2 (i bolken «Faglig fordypning») ligger det et eget kapittel som omhandler kjærlighetsmøter i litteraturen: http://podium.gyldendal.no/panorama/panorama-ressursbank. Her er det mange fine oppgaver som dere kan arbeide videre med dersom dere ønsker å fordype dere i temaet.

Se hva vi har fått!

TettpåNÅ

Vi har akkurat mottatt et rykende ferskt eksemplar av Tett på påbygging. Hurra!

Vurderingseksemplarer er nå på vei rundt til lærere i vårt langstrakte land. har du enda ikke bedt om en leseprøve? Send oss en mail på stine.marie.hagen@gyldendal.no.

Ønsker skolen din besøk av oss for en presentasjon av Tett på påbygging? Vi kommer gjerne til din skole for å presentere verket og svare på eventuelle spørsmål. Besøket er kostnadsfritt for skolen.

 

Ny bok for norsk påbygging!

9788205481169-300dpi

Vårt nye læreverk, Tett på påbygging, kommer på lager 10. mai.

Tett på påbygging er læremidlet for påbyggeleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Tett på følger elevene steg for steg gjennom arbeidet med kompetansemålene, og gjennom deltrening og større kurs utvikles ferdighetene læreplanen krever.

Vi tror elevene lærer best når de selv er aktive, og Tett på påbygging ønsker å bidra til dette. Se et utdrag av boka her:

Skolebesøk?

Ønsker skolen din besøk av oss for en presentasjon av Tett på påbygging? Vi kommer gjerne til din skole for å presentere verket og svare på eventuelle spørsmål. Besøket er kostnadsfritt for skolen.

Ta gjerne kontakt med oss på stine.marie.hagen@gyldendal.no

Eksamen

Nå nærmer skriftlig og muntlig eksamen seg nok en gang, og det kan være fint å forberede elevene på det som skal komme. Vi har selvfølgelig utviklet oppgaver som du kan bruke med elevene dine for å gjøre dem eksamensforberedt. Oppgavene finner du her. Lykke til!

_MG_6263.jpg