Gyldendals norskseminar 2015

Her kan du lese om årets norskseminar fra Gyldendal. Seminaret fant sted på Gardermoen 12.-13.mars 2015.

Norskfaget er sammensatt, og det samme er norsklærerolla. Derfor ønsker vi i Gyldendal Undervisning å invitere deg til et mangfoldig og variert norskseminar der vi knytter faglig ekspertise sammen med tydelige blikk på klasserommet.


Her laster du ned invitasjonen til Gyldendals norskseminar 2015: invitasjon (pdf)

FOREDRAG OG FOREDRAGSHOLDERE

Torsdag 12. mars

«Tendensar i samtidslitteraturen» v/ Marta Norheim

Er det sant at norsk litteratur er inne i ein ny gullalder? Kva slags gull er det i så fall snakk om? Marta Norheim gjev eit oversyn over tendensar i den nyaste norske skjønnlitteraturen.

Marta Norheim er utdanna cand.philol. med nordisk hovudfag. Ho har skrive bøkene “Røff guide til samtidslitteraturen” og “Friksjonar”. Norheim arbeider med litteratur i NRK.

«Hva med dagens skriveopplæring?» v/ Jannike Ohrem Bakke

Hva kan et blikk inn i norske klasserom fortelle om dagens skriveundervisning? Hva kjennetegner skriveoppgavene, og hva er egentlig Skrivehjulet? Jannike Ohrem Bakke gir en kommentar.

Jannike Ohrem Bakke er stipendiat ved HBV, der hun forsker på skriveopplæring i skolen. Hun har utgitt flere lærebøker for grunn- og videregående skole, og skrevet artikler om bl.a. grunnleggende ferdighet og litteratur.

 

«Peer Gynt som tegneserieroman» v/ Geir Moen

Hvordan bearbeide en klassiker til tegneserieformat? Geir Moen vil fortelle om arbeidet med å fortelle Ibsens Peer Gynt gjennom bilder, og om problemstillingene man står ovenfor i en slik adaptasjonsprosess.

Geir Moen har laget tegneserier, illustrasjoner og barnebøker i ulike sjangre siden 1996. I 2014 ga han ut den kritikerroste tegneserieromanen Peer Gynt sammen med manusforfatter David Zane Mairowitz.

 

«Hvordan få elevene til å utvikle dramatiske ferdigheter?» v/ Kari Ramnefjell

I dette foredraget vil Kari Ramnefjell presentere noen enkle teknikker som kan brukes i dramaundervisning i klasserommet. Ramnefjell vil gi noen verktøy og øvelser som gjør tilnærming til dramaundervisning lettere, og som senker terskelen for både lærere og elever.

Kari Ramnefjell har over 15 års erfaring som skuespiller, og er utdannet ved Royal Conservatoire of Scotland. Hun har jobbet ved små og store teatre både i Skottland og Norge, og siden 2007 har hun vært fast medlem i og daglig leder av Teater Joker. Ramnefjell har lang erfaring med å holde kurs og workshops, og drev i flere år firmaet Idéinkubatørene som jobbet med kurs og foredrag for næringslivet.

 

«Peer på en pall!»

2 kvadratmeter, 6 skuespillere : PEER GYNT!

Glem den skrønete og masete mora. Glemt er allerede den forfylla faren som rotet vekk alt de eide. Glemt er alle som var i nærheten av ham – bare kast det alt sammen; han vil opp, han vil ut, han vil bli keiser!

I Peer på en pall! benytter Teater Joker sin signaturform tegneseriemime (band-mimé), som tar utgangspunkt i filmmediet. Skuespillerne kan fremstille noe i det ene øyeblikket, noe annet i det neste: et tre, en traktor, et menneske. Formen er på mange måter synonym med Peers liv: leken, fantasifull og overraskende.  I raske, intense skift kan alt skje.

Teater Joker har i over 20 år skapt ny teaterdramatikk for barn og ungdom, og har en tydelig kunstnerisk identitet og et eget scenespråk. Til sammen har Teater Joker underholdt nærmere en halv million barn og unge med sine underfundige og særegne teaterstykker, parallelt med enkelte produksjoner rettet mot voksne. Alle kompaniets  tidligere produksjoner har turnert i stort volum over hele landet, og har også besøkt  festivaler i utlandet bl.a. Iran, Kina og India. Teater Joker har samarbeidet med forfattere som Tore Renberg, Kim Hiorthøy, Bjørn Rørvig og Jesper Halle.

 

FREDAG 13. mars

«Eg ser det levande for meg!» v/ Linda Eide
Eit foredrag om bilde i språket. Teknikk og moral. Basert på lang tids røynsle med radio og tv. Radioen sitt krav til eit bildeskapande språk kan vera ei leiestjerne også for skrivne tekstar, i alle sjangrar. Det same kan fjernsynet sitt krav til språkleg utviding av det ein faktisk ser. Linda Eide kallar dette meirfiksjon. Utan meirfiksjon er engasjerande formidling dødfødt meiner ho, og vil utdjupa dette i foredraget.

Linda Eide f. 1969 er utdanna journalist og har jobba i nrk sidan 1990. Ho har skrive lærebok i radiojournalistik på høgskulenivå og har jobba praktisk som reporter og programleiar i både radio og fjernsyn, seinast sett over det meste av landet i serien Norsk attraksjon. Eide har gitt ut fem bøker i ulike sjangrar og har vore fast spaltist i Bergens Tidende sidan 1997.


«Fylkesmenn, forfattere og banning – om kvinner og menn og språkbruk» v/ Helene Uri

Uris innlegg handler om språk og kjønn, om hvordan kvinner og menn snakker forskjellig, og om hvordan vi bruker språket på ulik måte når vi skal omtale henholdsvis kvinner og menn.

Helene Uri har vært heltidsforfatter siden 2005, men har for tiden en professor II-stilling i kreativ skriving på Norges Kreative Høyskole. Hun har skrevet bøker for barn og unge, språkbøker og syv romaner. Hun er kanskje aller mest kjent for universitetsromanen De beste blant oss. Hennes siste roman, Rydde ut,  kom i 2013 og handler om språk og slekt. Hennes siste utgivelse er en språkbok for barn: Språkmagi. Helene Uris bøker er oversatt til 16 språk.


«Bokpresentasjon: Undis Brekke» v/ Gunnhild Øyehaug

Forfatteren Gunnhild Øyehaug presenterer og les høgt frå den nyaste og kritikerroste romanen sin Undis Brekke.

Undis Brekke handlar om den 38 år gamle Undis Brekke som vender tilbake til heimbygda for å ta seg jobb som lektor i nordisk på høgskulen, endå ho er svært lei av studentar. Ho kjem akkurat i tide til å få med seg den årlege julemiddagen til høgskulens nordiskkollegium, og blir der konfrontert med ulike bitar av  barndom, ungdom og tidleg vaksendom som ho har prøvd å feie under teppet.

Gunnhild Øyehaug, f. 1975, er oppvaksen i Ørsta og busett i Bergen. Ho er utdanna cand.philol. og er lærar ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Ho har tidlegare vore medredaktør i tidsskrifta Kraftsentrum og Vagant og litteraturkritikar i Morgenbladet og Klassekampen. Romanen Vente, blinke blei i 2010 utgitt i Tyskland, Danmark og Sverige.

«Dommedag og djevelpakt. Henrik Ibsens forfatterskap fullt og helt» v/ Jørgen Haugan

Boken Dommedag og djevlepakt bryter med det offisielle bildet av Ibsen som kulturradikal samfunnskritiker og tegner et nytt bilde av Ibsen som grunnleggende preget av et kristent-evangelisk verdensbilde. I dette foredraget  forteller Haugan om hvordan han er kommet frem til dette nye synet.

Jørgen Haugan (f.1941) er tidligere lektor ved Københavns universitet (1971-78 og 1992-2004) og førsteamanuensis ved universitetet i Trondheim (1983-92). Han er dr. philos. på en avhandling om Henrik Ibsens metode (1977). Haugan mottok Georg Brandes-prisen for boken om Martin Andersen Nexø: Alt er som bekendt erotik (1998), og har også skrevet en bok om Hamsun: Solgudens fall. Knut Hamsun – en litterær biografi (2004).

 

Parallellsesjoner

A. «Arbeid med visuelle tekster i klasserommet» v/Anne Lise Kveldsvik, lektor ved Kragerø vgs.

Hva er en visuell tekst og hvordan undervise i visuelle tekster og visuell retorikk? Spørsmålene belyses med konkrete eksempler fra Kveldsviks undervisning. I tillegg kommer hun inn på hvordan innfallsvinkelen kan overføres til andre tekstformer.

B. «Yrkesretting av norskfaget og norskretting av yrkesfagene» v/ Charlotte Smith Systad, lektor ved Kuben vgs.

Foredraget gir praktisk inspirasjon til yrkesretting og relevansgjøring av norskfaget for elever på yrkesrettede utdanningsprogram. Charlotte S. Systad deler tips, triks, erfaringer og opplegg hun har prøvd ut på egen skole.

C. «Eg er redd deg. Er du redd meg? Frå ytre til indre språklege fiendar – og tilbake igjen» v/ Gunnstein Akselberg

I innlegget sitt vil Akselberg trekkja dei lange linene i norsk språkhistorie frå 1900 og fram til i dag sett i eit internt nasjonalt, nordisk og europeisk perspektiv med vekt på språkpolitikk, språkkamp, identitet, haldning og retorikk.

Gunnstein Akselberg er professor i nordiske språk ved Universitet i Bergen (UiB). Han har arbeidd med fleire språklege emne, men særleg med sosiolingvistikk, dialektologi, onomastikk (namnegransking), normeringspørsmål og etymologi (orda og namna sin språkhistoriske bakgrunn).

D. «Didaktiske fordeler med digital bok i klasserommet» v/ Gyldendal

Vi viser deg hvordan du kan bruke Gyldendals digitale norskressurser for å variere undervisningen.

 


FULLT PROGRAM 

TORSDAG 12. mars

11:00 Velkommen

11:15 Tendenser i samtidslitteraturen v/Marta Norheim

12:00 Pause

12:15 Hva med dagens skriveopplæring? v/ Jannike Ohrem Bakke

13:00 Lunsj

13:45 Peer Gynt som tegneserieroman v/Geir Moen

14:15 Pause

14:30 Nyheter fra Gyldendal Undervisning

15:00 Hvordan få elevene til å utvikle dramatiske ferdigheter? v/Kari Ramnefjell

16:00 Pause før kvelden

17:30 “Peer på en pall” – teateroppsetning v/Teater Joker

18:30 Middag

21:00 Mingling og lett underholdning

 

FREDAG 13. mars

09:00 Eg ser det levande for meg! v/Linda Eide

09:45 Fylkesmenn, forfattere og banning – om kvinner og menn og språkbruk v/ Helene Uri

10:30 Pause

10:45 “Undis Brekke” v/forfatter Gunnhild Øyehaug

11:15 PARALLELSESJONER:

A. Arbeid med visuelle tekster i klasserommet v/ Anne Lise Kveldsvik
B. Yrkesretting av norskfaget og norskretting av yrkesfagene v/ Charlotte S. Systad
C. Eg er redd deg. Er du redd meg? Frå ytre til indre språklege fiendar – og tilbake igjen v/ Gunnstein Akselberg
D. Didaktiske fordeler med digital bok i klasserommet v/ Gyldendal

12:30 Pause

12:45 Dommedag og djevelpakt. Henrik Ibsens forfatterskap fullt og helt v/ Jørgen Haugan

13: 30 Lunsj og vel hjem

Skjermbilde 2014-12-14 kl. 18.45.33

PÅMELDINGSINFORMASJON

Sted: Scandic Airport Hotell, Gardermoen (Adresse: Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen)
Tid: Torsdag 12. mars til fredag 13. mars 2015

Pris per person: kr. 2800,-
Ved påmelding innen 25. januar gis en rabatt på kr. 400,-
Prisen inkluderer overnatting på hotellet, foredrag, lunsj og pausemat begge dager samt middag torsdag.

(Tilknytningsdøgn før eller etter seminaret må du selv bestille og betale direkte til hotellet.)

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s