Hva er nytt i revidert læreplan?

Denne våren har fem av læreplanene våre (matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag og norsk) gått gjennom en revisjon. Endringene har hatt som mål å tydeliggjøre fokuset på de fem grunnleggende ferdighetene (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter) gjennom hele opplæringsløpet. Læreplangruppene har arbeidet for å gjøre læreplanene tydeligere på hvilken kompetanse som er forventet innenfor de fem grunnleggende ferdighetene. I norskfagets tilfelle har læreplangruppa også hatt som mål å redusere ambisjonsnivået på en del av kompetansemålene, da læreplanene tidligere har vært oppfattet som noe ambisiøs ute i skolen.

Her finner du en kort oversikt over de viktigste endringene som er aktuelle for deg som norsklærer i den videregående skolen.

Fra fire til tre hovedområder

Læreplanen er endret fra å være organisert gjennom fire hovedområder («Muntlige tekster», «Skriftlige tekster», «Sammensatte tekster», «Språk og kultur») til tre («Muntlige kommunikasjon», «Skriftlig kommunikasjon», «Språk, kultur og litteratur»).

Endringene i titlene impliserer et økt fokus på eleven som aktiv språkbruker.

Hovedområdet «Sammensatte tekster» er borte, men de fleste av kompetansemålene er å finne under de andre tre hovedområdene, avhengig av om kompetansemålet skal arbeides med skriftlig, muntlig eller på annen måte.

Tydeliggjøring av de grunnleggende ferdighetene

Den nye læreplanen er mer spesifikk på hvilken kompetanse de grunnleggende ferdighetene innebærer.

Muntlig kommunikasjon

Under dette hovedområdet skal elevene øves i å lytte, å samtale/diskutere og å presentere.*

Skriftlig kommunikasjon

Under dette hovedområdet skal elevene øves i å lese, skrive, beherske språklige formkrav og å bruke kilder.

Økt fokus på evaluering

Den reviderte læreplanen har tatt inn over seg hvor viktig tilbakemeldinger viser seg å være for læring. Læreplanen er derfor flere steder endret for å inkorporere elevenes bearbeiding og evaluering av egne produkter.

Redusert ambisjonsnivå

Den reviderte læreplanen har et redusert ambisjonsnivå på enkelte kompetansemål, for eksempel har «vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land» (LK06) blitt endret til «sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning» (LK13).

Begreper som «det moderne prosjektet», «modernisme» og «modernitet» er fjernet fra læreplanen, til den noe åpnere formuleringen «analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng».

Flytting av kompetansemål

En del av kompetansemålene er flyttet på. Vg1 studieforberedende utdanningsprogram har nå et utelukkende samtidsfokus, mens Vg2 og Vg3 tar for seg hele litteratur- og språkhistorien.

Vurdering og eksamen

Vurderings- og eksamenspraksisen i norskfaget er vedtatt uendret.

*Emnet retorikk er endret fra å være hovedsakelig omtalt som en reseptiv ferdighet i LK06, til nå å bli vektlagt også som en produktiv, muntlig ferdighet.

3 tanker om “Hva er nytt i revidert læreplan?

  1. Hei, jeg skal bruke dere som kilde, derfor vil jeg veldig gjerne få navnet på hvem som har skrevet innlegget.

    mvh
    Camilla E

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s