Øvelse til muntlig eksamen

Grupper: Del klassen inn i grupper på 3 elever

Tid: 2 X 45 minutter

Denne øvelsen har som mål å forberede elevene på sjangeren muntlig eksamen. Her er fokuset lagt på skjønnlitteratur og litteraturhistorie først og fremst – men det er selvsagt mulig å dreie fokuset i øvelsen over på andre norskfaglige emner også. Tekstutvalget og de instruksene du gir kandidat og eksaminator, avgjør. 

Selve øvelsen:

 1. Oppstart. Del ut en unik kilde/en tekst til hver elev. Kilden kan være en tekst fra tekstsamlinga, eller en tekst du har hentet andre steder fra. I dette opplegget knyttes øvelsen til tekster fra tekstsamlinga fra Panorama Vg2. Det er et poeng at tekstene ikke er så lange og at de ikke tar lang tid å lese, og de bør ikke være for vanskelige. Hver elev får i tillegg utdelt en liten oppgave. Forslag til slike oppgaver finner du til slutt. Disse må gjerne tilpasses din undervisning og dine elever.
 2. De første 30 minuttene bruker hver enkelt elev tid på å forberede seg. Etter dette skal hver enkelt av dem holde presentasjonen sin for de andre. De to andre elevene har rollene som eksaminator og sensor – før rollene byttes. Se rolleinstrukser senere i dette dokumentet.
 3. Hver elev presenterer (maks 5 minutter) og eksamineres. Totalt skal presentasjon og eksaminasjonen av hver elev ikke ta mer enn 10 minutter.
 4. Øvelsen er over når alle tre elevene har hatt alle tre rollene.
 5. Dersom det er tid, er det fint å ta en oppsummerende runde i samlet klasse til slutt der klassen får reflektere over egne erfaringer og  hva de bør tenke på fram mot eksamen.

Eksaminator:

Eksaminators rolle er å i samtale med kandidaten finne ut hvilken forståelse eleven har for emnet sitt eller andre norskfaglige emner. Siden denne øvelsen gir kandidaten lite tid til forberedelse, er det viktig at eksaminator tar utgangspunkt i den presentasjonen kandidaten nettopp holdt. For å være en god eksaminator, er det viktig at du har satt deg inn i hva oppgaven dreier seg om. Du bør derfor ha oppgaveteksten til kandidaten foran deg når du eksaminerer og bruke denne som utgangspunkt. Her er innfallsvinkler du kan ta som eksaminator for å få belyst kandidatens forståelse og kompetanse:

 1. Svarte kandidaten på alle de ulike delene av oppgaven, eller ar det noen av aspektene ved oppgaven der du er usikker på kandidatens kunnskaper og forståelse? Start eventuelt med å stille kandidaten spørsmål der du får belyst dette.
 2. Hva sier den teksten eleven har tatt utgangspunkt i om den perioden den ble til i? Hva er typiske trekk?
 3. Kjenner kandidaten til andre tekster fra samme periode? Hvilke likhetstrekk har tekstene? Hvilke ulikheter mellom tekstene ser kandidaten? Kan kandidaten reflektere over hvilket bilde disse tekstene samlet gir av perioden?
 4. Kan kandidaten peke på nyere tekster som det kan være paralleller til? I såfall hvilke? Hva sier i tilfelle dette oss?

Sensor:

 1. Sensors rolle er å vurdere kandidatens prestasjoner, både de faglige – men også hvordan kandidaten klarer å formidle. Som regel klarer kandidaten mye. I denne oppgaven skal du som sensor ikke gi tallkarakter, men notere ned noen ting som kandidaten er god til – og en ting han kan jobbe mer med. Vær så konkret som mulig i tilbakemeldingene dine. Ta tak i konkrete utsagn eller situasjoner. Eksempel: «Jeg synes det fungerte spesielt godt da du forklarte hva du mente med…, fordi da forstod jeg at …»

NB: Dersom gruppa ønsker det, kan sensor ta film av kandidaten mens han snakker og sende sammen med tilbakemeldingen slik at kandidaten kan se seg selv og vurdere om han er enig eller ikke i tilbakemeldingene.

Oppgave til kandidat 1

 1. 10 minutter. Les raskt gjennom Volsupå strofe 3, 7, 8, 45 og 57 (side 227 i Panorama Vg2). Les også side 19 i Panorama Vg2.
 2. 10 minutter. Skriv ned stikkord om når diktet ble til, hva det handler om, hva som kjennetegner formen og skrivestilen – og noe om hvorvidt diktet fremdeles har noe å si til oss i dag. Velg deg gjerne ut en setning eller en strofe som du kan peke på når du snakker og som kan eksemplifisere det du sier.
 3. 5 minutter. Du skal nå forberede deg på å presentere Voluspå for medelevene dine. Les på stikkordene og tenk gjennom hvordan du vil presentere Voluspå på en enkel og ryddig måte. Skriv gjerne en lapp med en disposisjon. NB: Du skal ikke skrive noen tekst, og du skal ikke lage en power point. Målet er en kort muntlig presentasjon uten digitale hjelpemidler.
 4. 10 minutter. Presenter diktet for medelevene dine. Tenk på at du skal ordlegge deg så faglig og presist som mulig, og vektlegg bare det mest sentrale. Pass også på at du får svart kort på alle av oppgavens deler. Presentasjonen skal ikke ta mer enn 5 minutter. Eksaminasjonen i etterkant skal ta 5 minutter.

 

Oppgave til kandidat 2

 1. 10 minutter. Les raskt gjennom Det første Haandtryk av Henrik Wergeland(på side 299 i Panorama Vg2). Les også side 68 – 69 i Panorama Vg2.
 2. 10 minutter. Skriv ned stikkord om når diktet ble til, hva det handler om, hva som kjennetegner formen og skrivestilen – og noe om hvorvidt diktet fremdeles har noe å si til oss i dag. Velg deg gjerne ut en setning eller en strofe som du kan peke på når du snakker og som kan eksemplifisere det du sier.
 3. 5 minutter. Du skal nå forberede deg på å presentere Det første Haandtryk for medelevene dine. Les på stikkordene og tenk gjennom hvordan du vil presentere diktet på en enkel og ryddig måte. Skriv gjerne en lapp med en disposisjon. NB: Du skal ikke skrive noen tekst, og du skal ikke lage en power point. Målet er en kort muntlig presentasjon uten digitale hjelpemidler.
 4. 10 minutter. Presenter diktet for medelevene dine. Tenk på at du skal ordlegge deg så faglig og presist som mulig, og vektlegg bare det mest sentrale. Pass også på at du får svart kort på alle av oppgavens deler. Presentasjonen skal ikke ta mer enn 5 minutter. Eksaminasjonen i etterkant skal ta 5 minutter.

Oppgave til kandidat 3

 1. 10 minutter. Les raskt gjennom Kobbepiken  (side 318 i Panorama Vg2). Les også side 76 i Panorama Vg2.
 2. 10 minutter. Skriv ned stikkord om når sagnet ble til, hva det handler om, hva som kjennetegner formen og skrivestilen – og noe om hvorvidt sagnet fremdeles har noe å si til oss i dag. Velg deg gjerne ut en setning eller et utdrag som du kan peke på når du snakker og som kan eksemplifisere det du sier.
 3. 5 minutter. Du skal nå forberede deg på å presentere Kobbepiken for medelevene dine. Les på stikkordene og tenk gjennom hvordan du vil presentere sagnetpå en enkel og ryddig måte. Skriv gjerne en lapp med en disposisjon. NB: Du skal ikke skrive noen tekst, og du skal ikke lage en power point. Målet er en kort muntlig presentasjon uten digitale hjelpemidler.
 4. 10 minutter. Presenter sagnet for medelevene dine. Tenk på at du skal ordlegge deg så faglig og presist som mulig, og vektlegg bare det mest sentrale. Pass også på at du får svart kort på alle av oppgavens deler. Presentasjonen skal ikke ta mer enn 5 minutter. Eksaminasjonen i etterkant skal ta 5 minutter.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s