Prøveeksamen skriftlig norsk (1)

 

Informasjon
Tid Prøveeksamen varer i 5 timer
Bruk av hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. for norsk, samisk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.
Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal de alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem.Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  [ii]
Vedlegg ·       Arnulf Øverland: «Program» fra Den røde front (1937), side 345 i Panorama Vg3·       Rudolf Nilsen: «Storbynatt» fra På stengrunn (1925), side 340 i Panorama Vg3·       Nils-Aslak Valkeapää: Dikt uten tittel (1994), side 396 i Panorama Vg3

·       Panorama Vg3 side 150-164

·       Agnes Ravatn: «Førstehjelp for viljesvake», fra Dag og Tid (23.05.2014)

Andre opplysninger Du skal svare på oppgaven i del A. I del B er det tre oppgaver. Du skal svare på en av dem. Bruk linjeavstand 1,55 og skriftstørrelse 12.
Informasjon om vurderingen Se vurderingsveiledningen ned kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen. Vurderingsveiledningen ligger på Utdanningsdirektoratet nettsider. [iii]Kommentarene til hver oppgave utfyller de generelle kjennetegnene.

 

[i] Prøveeksamen er basert på eksamensoppgaver utviklet fra Utdanningsdirektoratet, slik at du skal bli mest mulig komfortable med formen på eksamensoppgavene. Prøveeksamen er basert på fagstoffet slik det er presentert i Panorama-verkene og den tar utgangspunkt i Panoramas årsplaner. I dette oppgavesettet er oppgavelyden på bokmål.

[ii]Du finner en fullstendig oversikt over hvordan du skal gjengi kildene dine i Panorama Smartbok og i Panoramas ressursbank (http://podium.gyldendal.no/panorama/panorama-ressursbank)

[iii] https://dok.udir.no/DokumenterAndrekataloger.aspx?proveType=Ev

Bokmål

Du skal svare på oppgaven i del A og på én av oppgavene i del B. Legg merke til at det står en kommentar under oppgaveinstruksene. Kommentaren vil være til hjelp for å løse oppgaven.

Del A Kortsvarsoppgave

Svaret bør ikke være mer enn cirka 250 ord.

Vedlegg:

– Arnulf Øverland: «Program» fra Den røde front (1937), side 345 i Panorama Vg3

Arnulf Øverland var en av mellomkrigstidens viktigste samfunnsdebattanter. Bruk en kontekstorientert lesemåte til å tolke diktet. Pek på noen av virkemidlene forfatteren bruker for å få fram sitt budskap.

Kommentar: Du skal svare på en presis måte og bruke relevant fagspråk.

Del B Langsvarsoppgave

Skriv nummeret på oppgaven du velger, og lag overskrift selv.

Oppgave 1

Vedlegg:

– Rudolf Nilsen: «Storbynatt» fra På stengrunn (1925), side 340 i Panorama Vg3

– Nils-Aslak Valkeapää: Dikt uten tittel (1994), side 396 i Panorama Vg3

Tolk og sammenlign de to tekstene.

Kommentar:

Du skal sammenligne både form og innhold i begge tekstene, men du behøver ikke skrive like mye om hver tekst. Bruk relevant fagspråk.

 

Oppgave 2

Vedlegg:

Panorama Vg3 side 150-164

Skriv en kreativ saktekst der du undersøker framtiden til de norske talemålsvariantene i en stadig mer globalisert verden.

Kommentar:

Oppgaven kan løses på ulike måter, men det blir stilt krav til at du viser solid fagkunnskap i teksten din.

Oppgave 3

Vedlegg:

– Agnes Ravatn: «Førstehjelp for viljesvake», fra Dag og Tid (23.05.2014) side 455 i Panorama Vg3

Gjør greie for hovedsynet i teksten og kommenter noen av synspunktene. Ser du noen utfordringer knyttet til selvdisiplin i dagens samfunn?

Kommentar:

Du skal formulere hovedsynet på en kort og presis måte. I svaret ditt skal du vise evne til selvstendig refleksjon og saklig argumentasjon.