Prøveeksamen skriftlig norsk (2)

 

Informasjon
Tid Prøveeksamen varer i 5 timer
Bruk av hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. for norsk, samisk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.
Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal de alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem.

Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  [ii]

Vedlegg ·       Ivar Aasen: «Når du mest må strida» fra Ivar Aasens beste (1991), side 300 i Panorama Vg3

·       Arne Garborg: «Kjærligheden, usedeligheden og prostituitonen» fra Fri skilsmisse (1888), side 321 i Panorama Vg3

·       Amalie Skram: Forrådt (1892), side 316 i Panorama Vg3

·       Alexander Kielland: «En middag» fra Novelletter (1879), fra side 305 i Panorama Vg3

·       Panorama Vg3 side 114-141

Andre opplysninger Du skal svare på oppgaven i del A. I del B er det tre oppgaver. Du skal svare på en av dem. Bruk linjeavstand 1,55 og skriftstørrelse 12.
Informasjon om vurderingen Se vurderingsveiledningen ned kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen. Vurderingsveiledningen ligger på Utdanningsdirektoratet nettsider. [iii]Kommentarene til hver oppgave utfyller de generelle kjennetegnene.

 

[i] Prøveeksamen er basert på eksamensoppgaver utviklet fra Utdanningsdirektoratet, slik at du skal bli mest mulig komfortable med formen på eksamensoppgavene. Prøveeksamen er basert på fagstoffet slik det er presentert i Panorama-verkene og den tar utgangspunkt i Panoramas årsplaner. I dette oppgavesettet er oppgavelyden på bokmål.

[ii]Du finner en fullstendig oversikt over hvordan du skal gjengi kildene dine i Panorama Smartbok og i Panoramas ressursbank (http://podium.gyldendal.no/panorama/panorama-ressursbank)

[iii] https://dok.udir.no/DokumenterAndrekataloger.aspx?proveType=Ev

Bokmål

Du skal svare på oppgaven i del A og på én av oppgavene i del B. Legg merke til at det står en kommentar under oppgaveinstruksene. Kommentaren vil være til hjelp for å løse oppgaven.

Del A Kortsvarsoppgave

Svaret bør ikke være mer enn cirka 250 ord.

Vedlegg:

– Ivar Aasen: «Når du mest må strida» fra Ivar Aasens beste (1991), side 300 i Panorama Vg3

Ivar Aasen var en av våre mest sentrale forfattere rundt midten av 1800-tallet, og litteraturen hans kan blant annet leses som et uttrykk for overgangen mellom romantikken og realismen.  Ta utgangspunkt i «Når du mest må strida» og studer dette diktet som et uttrykk for sin tid.

Kommentar: Du skal svare på en presis måte og bruke relevant fagspråk.

Del B Langsvarsoppgave

Skriv nummeret på oppgaven du velger, og lag overskrift selv.

Oppgave 1

Vedlegg:

– Arne Garborg: «Kjærligheden, usedeligheden og prostituitonen» fra Fri skilsmisse (1888), side 321 i Panorama Vg3

– Amalie Skram: Forrådt (1892), side 316 i Panorama Vg3

Tolk og kommenter tekstenes form og innhold. Plasser tekstene i litteraturhistorien.

Kommentar:

Både Amalie Skram og Arne Garborg var opptatt av kvinnens stilling i samfunnet. Ta utgangspunkt i tekstutdragene, og vis hvordan de på hver sin måte taler kvinnens sak. Pek på tidstypiske trekk ved en eller begge tekstene.

 

Oppgave 2

Vedlegg:

– Alexander Kielland: «En middag» fra Novelletter (1879), fra side 305 i Panorama Vg3

Skriv en tale fra grossererens sønn til hans far, med utgangspunkt i tematikken i novellen.

Kommentar:

Talen skal ta tydelig utgangspunkt i situasjonen hos grossereren. Det ellers vektlagt at talen har en gjennomtenkt og god komposisjon, og at bruken av retoriske appellformer bygger godt opp under talens budskap.

 

Oppgave 3

Vedlegg:

Panorama Vg3 side 114-141

Skriv en drøftende saktekst der du diskuterer det norske språkets framtid i en stadig mer globalisert verden.

Kommentar:

Det vil bli vektlagt at du viser solid fagkunnskap og at du drøfter emnet på en nyansert og grundig måte.