Jeopardy

Oppstart med Jeopardy

Introduksjon:

Den første timen med en ny norskklasse på Vg1 kan være både spennende og utfordrende. Ofte kjenner ikke elevene hverandre fra før, og du som lærer kjenner heller ikke elevene dine. Elevene har i tillegg ulike forventninger til norskfaget. Noen har positive opplevelser med seg fra ungdomsskolen. Andre har en historie preget av nederlag.

Her finner du en Jeopardy som kan egne seg dersom du vil introdusere elevene for faget, samtidig som du vil bygge relasjoner, skape en god stemning i klasserommet og gi elevene et positivt møte med faget og deg som lærer.

Siden dette er tenkt som et oppstartsopplegg der meningen er at alle skal delta, er oppgavene ganske enkle. Noe skal være litt vanskelig også, slik at gruppene må diskutere. Slik blir de bedre kjent. Man kan lett justere nivået gjennom å bytte ut innholdet i noen av lukene. Og – det kan godt være at du som lærer ville formulert deg annerledes. «Fasiten» kan selvsagt redigeres, og kolonner og kategorier kan legges til om du ønsker det.

I en Jeopardy sitter du som lærer med svarene. Det elevene som skal formulere riktig spørsmål.

Last ned rutenett og fasit til oppgaven: Lærers støtteark til Jeopardy

Instruksjon

  • Del inn elevene i grupper på 3-4. Det kan være lurt at du deler klassen inn slik at du sørger for at hver gruppe er satt sammen av elever som ikke kjenner hverandre fra før.
  • Skriv opp et rutenett på tavlen. Rutenettet er inndelt i faglige kategorier, og poengsummen i hver rute indikerer hvor mange poeng hver gruppe får for riktig svar. Rutenettet kan for eksempel se slik ut:
Forfatter Språk Sitat Film Fagtermer
100 100 100 100 100
200 200 200 200 200
300 300 300 300 300
400 400 400 400 400
500 500 500 500 500
  • Du som lærer bestemmer hvilken gruppe som skal få starte konkurransen. Dette kan det også trekkes om.
  • Valgte gruppe får velge seg en kategori og en vanskegrad, for eksempel «Forfatter 200». Du som lærer leder konkurransen gjennom å «åpne» luken «Forfatter 200». Her står det for eksempel «Naiv. Super.».
  • Gruppa får lov til å diskutere innad hva som kan være riktig spørsmål til dette svaret, og deretter stille dette spørsmålet til læreren.
  • Dersom gruppas spørsmål er riktig, får gruppa poeng (i dette tilfellet 200) og kan velge seg et nytt spørsmål. Dersom gruppa svarer feil, er det mulig for andre grupper å kaste seg inn i konkurransen. Det er da om å gjøre å være tidligst ute med å rette opp hånden. Du som lærer bestemmer hvilken gruppe det er som skal få prøve seg først. Dersom også denne gruppa svarer feil, går forsøket videre til neste gruppe som ønsker å svare.
  • Glemmer gruppa å formulere svaret sitt som et spørsmål, går også muligheten til å svare videre til neste gruppe.
  • Gruppene får beskjed om å selv holde styr på hvor mange poeng de får i løpet av konkurransen. Den gruppa som har flest poeng, vinner.