Julefortellinger

Norsk folkemuseum (http://norskfolkemuseum.no/en-julefortelling) har flotte ressurser som forteller oss hvordan julefeiringen har endret seg i Norge gjennom tidene. Kanskje kan elevene få lov til å forberede julehøytiden gjennom å få større kjennskap til hvordan feiringen av julen har endret seg? Man kan jobbe med folkemuseets ressurser på ulike måter, og man kan innta et historisk eller et samtidig perspektiv.

En oppgave kan for eksempel være å dele klassen inn i ulike epoker og be elevene om å sette seg inn i hver sin tidsalder. Med utgangspunkt i ulike tider kan de få i oppgave å skrive hvert sitt personlige brev der de forteller om hvordan de feirer julekvelden.

På Gyldendals norskblogg finner du også andre opplegg før jul, for eksempel Julejeopardy og Juleveangeliet fortalt av de unge.

God jul!

gammeljul

Å snu seg mot solen

baby-711119_960_720Kortfilmer er et egnet format både for å arbeide med filmen som format og sjanger, men også til å øve elevene i å tolke tekster. I dette opplegget arbeider elevene med en norsk kortfilm som er rettet mot en noe yngre målgruppe enn dem selv. Dette letter tolkningen, da både tematikk og virkemiddelbruk er noe enklere identifiserbart enn i filmer rettet mot et eldre publikum.

Du kan laste ned hele opplegget her

Les videre

Bli med på inspirasjonskveld 24. november!

draumomhaustenbilde

Vi arrangerer igjen en helaften for norsklærere i den videregående skolen her i Gyldendalhuset. Programmet er klart, og påmeldingen er åpnet.

Vi byr på blant annet dette: 

 • Teaterforestillingen Draum om hausten av Jon Fosse
 • Forfatterbesøk og høytlesing
 • Fagforedrag om adaptasjon
 • Praktiske undervisningstips
 • Mat- og vinservering

Se hele programmet her

Vi gleder oss stort, og håper du kommer!

Meld deg på her!

Med vennlig hilsen

Ingrid Oos Hove (redaktør) og Stine Marie Hagen (markedsansvarlig)

NB: Dette arrangementet er gratis og er for norsklærere i videregående skole. Vi setter en grense på fem lærere fra hver skole. Vi minner også om at påmeldingen er bindende da registreringen inkluderer teaterforestilling på Det Norske Teatret.

Velkommen tilbake!

apple-256268_960_720

Den første timen med en ny norskklasse kan være både spennende og utfordrende. Noen ganger kjenner ikke elevene hverandre fra før, og ofte skal du som lærer bli kjent med nye elever.

Vi håper at disse oppleggene kan gi en morsom og lærerik start på skoleåret. I tillegg kan de gjøre at du blir bedre kjent med klassen, og at du får kartlagt noen av de forkunnskapene elevene har.

Forslag til oppstartsopplegg:

Årsplaner for Tett på og Tett på påbygging:

Årsplaner for Panorama:

 Annen nyttig informasjon om Panorama:

 

blonde-1297289_960_720 Vi håper du får en riktig fin start på det nye skoleåret! 🙂

Med vennlig hilsen

Ingrid, Anders og Stine

Nynorsk og talemål = sant

På NTNU Gjøvik denne våren innheldt ei av eksamensoppgåvene over 50 (!) feil. I samband med dette har «Ekko» intervjua Magne Aasbrenn, nyvald leiar for Noregs Mållag. I dette intervjuet reflekterer Aasbrenn over kvifor det er viktig å lære seg både nynorsk og bokmål, og kvifor nynorsken er spesielt viktig for identiteten vår. Nynorsken er rett og slett viktig for at vi skal kunne snakke som vi vil! Vi har laga eit undervisningsopplegg til dette radiointervjuet

 1. Lytt til radioprogrammet

  https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25014216/19-07-2016#t=1m31s

 2. Arbeid med oppgåver

 1. «Nynorsken er dialektene si fagrørsle», hevdar Magne Aasbrenn. Kva meiner han med dette?
 2. Kan du finne viktige argument i programmet for kvifor vi ikkje berre like godt kan skrive slik som vi snakkar?
 3. Aasbrenn hevdar at nynorsk er viktig for å støtte folk i å bruke dialektane sine. Korleis grunngjev han dette?
 4. Aasbrenn argumenterer også for at det å lære seg både hovudmål og sidemål gjer oss til betre språkbrukarar. På kva måte?
 5. Gå saman i grupper på 3-4. Skriv ned alle dei typiske nynorskfeila de kan kome på på post it-lappar (bruk omlag 5 minutt på dette).  Legg lappane deretter ut på bordet. Trekk ein og ein lapp og diskuter i gruppa kvifor nettopp dette er ein typisk nynorskfeil, og korleis ein heller bør skrive dersom ein skal skrive korrekt nynorsk.

 

Vil du ta elevene med på bokfestival?

Bli med på Barnebokfestivalen 2016! barnebokfestivalen

Festivalen er tilpasset elever ved barneskolen, ungdomskolen og den videregående skole.

Ta med elevene dine på en litt annerledes undervisningstime torsdag 15.09 og/ eller fredag 16.09, og møt forfattere som blant annet Ørjan Karlsson, Anne B. Ragde og Sigbjørn Mostue.

Se program her: Barnebokfestivalen program

Meld på din klasse ved å sende en e-post til mona.roxrud@gyldendal.no

 

Bli kjent med Tett på påbygging!

 

Vårt nye læreverk, Tett på påbygging, inneholder blant annet:

 • Nærmere 100 sider med deltreningsoppgaver.
 • Kort og presis teori. All overflødig tekst er kuttet. Korte tekster forteller inngående om det eleven har behov for å kunne.
 • Tett på påbygging er rikt illustrert med typiske bilder fra periodene, noe som skal gjøre det enklere for eleven å huske teksten.
 • Læreverket er gjennomgående med pilforklaringer, samt en rekke oppgaver som skal aktivisere elevene i arbeidet med stoffet. Dette gjør typiske kjennetegn ved tekstene svært tydelig for elevene, og gir god og rask oversikt over emnet.
 • Gjennomgående eksamensfokus og egen del om eksamen, til fordel for både elev og lærer
 • En tekstsamling med rik oppgavebank. Tekstene er nøye utvalgte – dette er gode og overkommelige tekster fra en rekke litteraturhistoriske perioder.

Her kan du se et utdrag av det nye læreverket i norsk for påbygging:

Ønsker skolen din besøk av oss for en presentasjon av Tett på påbygging? Vi kommer gjerne til din skole for å presentere verket og svare på eventuelle spørsmål. Besøket er kostnadsfritt for skolen.

 

Å se en sak fra flere sider

Den siste tiden har fraværsgrensen i videregående skole vært gjenstand for heftig debatt. Det finnes en rekke artikler og leserinnlegg om saken, og temaet engasjerer både elever og lærere. Vi har laget et lite undervisningsopplegg som trener elevene i å se en sak fra flere sider.  Undervisningsopplegget baserer seg på at elevene leser og arbeider med denne artikkelen. Det er nødvendig for elevene å lese teksten og se videosnuttene mer en en gang.

Tid: En eller to skoletimer (avhengig av hvor grundig du vil eleven skal jobbe med emnet).

 1. Noter ned alt du får vite om sakens bakgrunn.
  1. Hvordan var reglene om fravær før?
  2. Når ble fraværsgrensen fjernet, og hvorfor?
  3. Hvordan er praksis i dagens skole?
 2. Noter deg på hvilken side de ulike politikerne og Elevorganisasjonen (EO) stiller seg i denne saken (for eller mot en fraværsgrense på 10%).
 3. Noter ned de konkrete begrunnelsene som de ulike politikerne har for sitt syn. Hvordan begrunner:
  1. Audun Lysbakken (SV)
  2. Anders Tyvand (Krf)
  3. Iselin Nybø (V)
  4. Sylvia Linn (EO)
  5. Thorbjørn Røe Isacksen (H)
  6. Henrik Asheim (H)
 4. Intervju en eller to medelever og en eller to lærere ved din egen skole. Spør dem om deres syn på saken, og be om begrunnelser. Noter ned disse.
 5. Hva synes du selv om denne saken, og hvorfor? Grunngi hvilket syn på saken du støtter og hvilket syn du ikke støtter, og hvorfor.