Revidert innholdsfortegnelse Panorama Vg3

Kjære Panorama-bruker!

Innholdslista til tekstsamlinga i Panorama Vg3 mangler forfatternavn. Vedlagt finner du en justert versjon av innholdslista som du kan bruke dersom du ønsker. Vi beklager bryet, og skal få justert lista ved første anledning!

PanoramaVG3-Innhold