Skriving i ulike sjangre

Skriving i ulike sjangre
– et undervisningsopplegg med fokus på grunnleggende ferdigheterkort_norsk_blogg

Dette undervisningsopplegget er enkelt å ta i bruk og har som mål å trene elevene i den grunnleggende ferdigheten «skriving». Opplegget kan fungere fint i oppstarten av året, eller som lite avbrekk underveis. Målet med opplegget er at det skal bevisstgjøre elevene om ulike skriveroller og sjangre.

MÅLGRUPPE: Elever i VGS (norsk SF og YF)
OMFANG: 15 – 45 minutter (svært fleksibelt)

Last ned kortene GRF-kort til print (pdf som kan printes ut)
Last ned undervisningsopplegget som pdf GRF i norsk undervisningsopplegg

KOM I GANG

1. Del klassen inn i grupper på 3 elever

2. Hver gruppe trekker seg et blått, et lilla og et oransje kort

3. Elevene lager fortelling (muntlig)

Etter at elevene har trekt seg tre kort, blir oppgaven å svare på spørsmålet «Hva har skjedd?». Denne øvelsen skal gjøres muntlig. Elevene får beskjed om at de først enkeltvis (2 minutter), så sammen (5 minutter) skal lage seg en liten kriminalfortelling med utgangspunkt i de tre kortene. Du som lærer gir beskjed om at det bare er fantasien som setter grenser, og at det er lov å smøre tykt på. Det viktige i denne sammenheng er å lage en plausibel forbindelse mellom de tre kortene. Elevene får beskjed om å skrive ned idéene sine, enten som stikkord eller som et tankekart.

4. Elevene inntar en skriverolle

Etter at eleven har laget sine egne fortellinger og fått et eierskap til det som har skjedd, så endrer du elevens rolle gjennom å gi dem et oppdrag de skal utføre skriftlig (les opp et av de sorte oppdragskortene). Du kan for eksempel gi dem rollen som den første politibetjenten som kommer til åstedet. Oppgaven kan i det tilfellet være at politibetjenten skal skrive en rapport.

5. Etablering av sammenheng mellom situasjon, formål og sjanger

Før elvene utfører oppdraget sitt, kan det være lurt å bruke noen minutter på å diskutere sammenhengen mellom den situasjonen hver enkelt elev befinner seg i og den språkhandlingen de skal utføre. Det kan altså være lurt å diskutere hvilke handling elevene skal utføre gjennom den teksten de skal skrive. En god idé er å la elevene reflektere over dette spørsmålet enkeltvis, så i grupper – før man løfter opp spørsmålet i en klassesamtale

6. Skriving

Etter at elevene har diskutert og etablert sammenhengen mellom den situasjonen de befinner seg i (rollen) og den handlingen de skal utføre (skriving av tekst med et spesifikt formål), er elevene klare for å starte skrivingen. Elevene bør få noe tid til å utføre dette første skriveoppdraget, men heller ikke for mye. Elevene bør skrive under tidspress, men tiden tildelt må avpasses oppdraget de skal utføre. 5 – 10 minutter kan gjerne være nok. Det er ikke nødvendigvis så farlig om elevene blir helt ferdige med tekstene de skriver. Det viktigste er at de er aktive skrivere og at de utforsker sjangren.

7. Samtale og refleksjon

Etter at elevene har skrevet hver sine utkast til tekster, kan de godt lese tekstene til hverandre innad i gruppa og gi hverandre muntlig tilbakemelding med utgangspunkt i de spørsmålene klassen diskuterte innledningsvis. Oppfyller elevtekstene de kravene som situasjonen og formålet med tekstene stiller? På hvilken måte? Hva kan eventuelt gjøres bedre?

8. Andre skriveroller

Etter å ha gått inn i en spesifikk rolle (for eksempel politibetjentens), gjennomført et spesifikt oppdrag (for eksempel skrive en rapport fra en hendelse) og evaluert sine egne prestasjoner i situasjonen (samtale og refleksjon), er eleven klare til å innta andre roller med utgangspunkt i den samme fiktive fortellingen som de selv etablerte under punkt 3.

Les opp nye oppdragskort som gir dem nye utfordringer. Elevene kan for eksempel være en journalist som skal skrive en liten nyhetsnotis over hendelsen, eller en journalist som skal skrive en artikkel/reportasje. I den tilsendte pakken finner du forslag til roller elevene kan innta, og du som lærer må gjerne finne på andre eller flere roller tilpasset din elevgruppe.

Det viktige er å ta seg tid til å gå gjennom de ulike fasene, med samtale og bevisstgjøring rundt hvilke formål ulike tekster har i ulike situasjoner, gjennom skriving av faktiske tekster, til refleksjon over og evaluering av egne og andres utkast.

AVSLUTTENDE REFLEKSJON

Dette skriveopplegget er organisert gjennom korte økter. Elevene skriver og arbeider under tidspress. I tillegg veksler skrivingen med samtale og refleksjon. Målet er at korte økter med varierte oppgaver koblet med samtale og refleksjon, vil gi effektiv læring for elevene. I tillegg kan elevenes mulighet for kreativitet og innlevelse bidra til aktive og engasjerte elever

Opplegget kan godt endres og tilpasses ulike elevgrupper. Man kan enkelt lage kort med andre oppdrag, og man kan vektlegge muntlige sjangre fremfor skriftlige. Det kan lett yrkesrettes gjennom å ta utgangspunkt i de muntlige eller skriftlige sjangrene elevene vil møte på sin fremtidige arbeidsplass. Opplegget kan også enkelt nivådifferensieres gjennom å gi ulike typer oppdrag til ulike elever.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s