Kreativ skriving av saktekster: Ett ord – flere uttrykk

sakstekster
Til læreren:
Dette er en oppgave som gir sjangerbevissthet, og godt kan løses som gruppeoppgave. Start med å gi elevene et eksempel eller to på en leksikonartikkel. Deretter er det viktig at de ikke søker på nettet i denne oppgaven, men at de bruker sin egen fantasi og sjangerkunnskap.

Elevene får opplyst et ord de ikke kjenner betydningen av. Det kan gjerne være et latinsk, gammelnorsk eller gammelgresk ord. For eksempel myrmidon.

Dette er en oppgave som godt kan være litt leken, og kan lanseres som en konkurranse i klassen: Hvilken gruppe skriver den mest troverdige leksikonartikkelen og hvilken skriver den mest morsomme (og eventuelt overdrevne) reklameteksten. Varighet: 20-30 minutter.

Til eleven:
I denne oppgaven skal du vise at du kjenner til særtrekk både ved en reklametekst og en saklig, informativ tekst.

1)    Gi ordet myrmidon en leksikalsk beskrivelse. Hva er myrmidon? Hvor kommer det fra?  Hva er det språklige, etymologiske utgangspunktet? Hva er bruksområdet dersom det er en gjenstand eller hvordan forklarer du myrmidon dersom det er et fenomen? Du bare dikter opp, men velger en språkbruk og en innfallsvinkel som er vanlig i en ren informativ tekst. Bestreb deg på å få teksten til å virke troverdig og overbevisende.

2)    Skriv en reklametekst for myrmidon. Bruk gjerne klisjeer og slitte vendinger fra reklamespråket. Du kan godt overdrive og lage en parodi.

3)    Etter høytlesning av tekstene vil du få opplyst hva myrmidon egentlig er. ( Riktig svar kommer hvis du googler ordet.)