Undervisningsopplegg Vg3: Nabospråk

Det å få til gode undervisningsøkter om nabospråk er ikke alltid like enkelt. I denne artikkelen fra danske Cosmopolitan.dk. diskuteres språket i den norske serien Skam. Kanskje kan denne artikkelen være en morsom inngang til å jobbe med likheter og ulikheter mellom norsk og dansk?

Les side 166-173 i Panorama Vg3 samtidig som dere arbeider med oppgavene.

Artikkelen om Skam finner du her: http://www.cosmopolitan.dk/nyheder/a2074/skam-her-er-din-ordbog-til-den-norske-serie/

 Forslag til oppgaver:

  1. Hvordan opplever du det å lese en artikkel på dansk? Forstår du det som står der? Hva ved det danske språket opplever du som annerledes enn norsk?
  2. Lag din egen ordbok der du skriver opp de ordene som artikkelen dveler ved. Noter ned ordene på både norsk og dansk, slik: dritkult = mega fedt.
  3. Er det danske ord i artikkelen som du ikke forstår helt? Skriv dem ned i lista di og forsøk å finne ut hva de betyr på norsk.
  4. En stor forskjell mellom dansk og bokmål, er at dansk har bløte konsonanter (b, d, g) der vi har harde (p, t, k). Finn 5 konkrete eksempler på dette i artikkelen.
  5. Et annet typisk trekk ved dansk, er at dansk i større grad enn norsk har importert ord direkte fra engelsk. Finner du eksempler på dette i teksten? Skriv dem ned.
  6. Dansk har bare to kjønn på substantivene sine (men vi på norsk har tre). Kan du finne eksempler på ord som på norsk ville vært intetkjønnsord, men som på dansk enten er hanskjønnsord eller hunkjønnsord?
  7. På bokmål skriver vi hva og på dansk hvad. Hva trur du er årsaken til at vi skriver ordet ulikt på norsk og dansk, tror du?
  8. Artikkelen avslutter med at det norske språk er søtt. Dette er oppfatninger som vi i Norge også ofte har om det danske eller det svenske språket. Hvorfor er det slik, tror du, at vi oppfatter nabospråkene våre som søte?