Kåseri om russelåter

Mål

 • Lære om typiske trekk ved samtidskulturen
 • Diskutere og reflektere over demokratiske verdier og eget ansvar
 • Bli kjent sjangeren kåseri
 • Starte på eget kåseri

Tid

 • 2 X 45 minutter

Fra NRK Salongen

https://radio.nrk.no/serie/salongen/MKTR02003716/23-02-2016

Gå gjennom og samtal med elevene om typiske kåseri-trekk på tavla. Lytt videre til dette kåseriet (fra 14:29 og utover). Gi gjerne elevene mulighet til å spole tilbake og høre ting om igjen for å fange detaljene.  La eleven besvare følgende spørsmål mens de lytter:

 1. Hva handler kåseriet om?
 2. Hvilke holdninger har avsenderen til teamet?
 3. Et kåseri bruker humor som sitt sterkeste virkemiddel. Kan du gi konkrete eksempler på humor i teksten? Hva oppleves som morsomt – og HVORFOR virker det humoristisk?
 4. Dersom du skal analysere kåseriet og si mer om hva det er som gjør at det fungerer, bør du plukke det fra hverandre og se på de ulike grepene som forfatteren har brukt. Se for eksempel på disse tingene:
 5. Hvordan starter kåseriet? Hvorfor tror du forfatteren har valgt å starte kåseriet akkurat slik?
 6. Hvordan er språket i kåseriet? Hvordan ordlegger kåsøren seg? Uformelt eller formelt? Hvordan er språket i utdragene som er brukt? Kan du gi eksempler på språket i kåseriet og si noe om hvordan dette påvirker din opplevelse av budskapet?
 7. Dette kåseriet er i stor grad bygget opp rundt kontraster. Kan du gi eksempler på kontraster i dette kåseriet (både i teksten og i lydeffektene), og kommentere effekten av disse kontrastene?
 8. Kåseriet har mange intertekstuelle referanser. Kan du påpeke noen av disse og si noe om hvilken effekt de har på tematikken i teksten? (Legg merke til bakgrunnsmusikken!)
 9. Underdrivelser og ironi er hyppige brukte virkemidler i kåserier. Finner du eksempler på underdrivelser og ironi i dette kåseriet, og kan du si noe om hvordan disse fungerer?
 10. Finner du andre virkemidler som er brukt i kåseriet som du gjerne vil kommentere?
 11. Når du skal skrive ditt eget kåseri, hvilke grep kan du hente fra Salongens kåseri? Reflekter rundt starten, oppbygningen, språket, bruk av sitater, kontraster, underdrivelser og andre virkemidler og effekter, og lag deg en huskeliste.
 12. Lag et skjelett til et kåseri med utgangspunkt i russelåtene sammen med sidemannen. Bestem dere for et standpunkt (skal dere være kritiske til russelåtenes tekster og syn på jenter, eller skal dere være kritiske til moraliseringen over dem?) Bestem dere i fellesskap for
 • En fengende tittel
 • Noen gode poenger som det går å bygge videre på
 • Noen gode sitater av andre som kan brukes humoristisk
 • Ordspill eller andre kreative ideer