Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet

Dette opplegget er ment som et oppstartsopplegg til emnet språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet.

Tid:

2 X 45 minutter

Fra Panorama Vg2

Side 95 – 104

Organisering

Grupper med 3 elever

Mål for elevene:

 • Få oversikt over de mest sentrale hendelsene i norsk språkhistorie
 • Reflektere over sammenhengen mellom språk og demokrati
 • Bli kjent med en sentral forfatter og en tekst fra perioden og reflektere over tekstens innhold
 • Skrive og lage en sammensatt saktekst

 

1. økt

 • Orienter elevene om målet for timen
 • Fem minutter: Elevene drodler parvis rundt spørsmålet: Hva vet dere om språksituasjonen på 1800-tallet? Få sentrale stikkord opp på tavlen
 • Se filmen http://tv.nrk.no/serie/ivar-aasen (fra 01:40 – 08:51). Be elevene samtidig svare på disse spørsmålene
  • Er Norges situasjon med to sidestilte skriftspråk uvanlig?
  • Hva er uvanlig med Norges skriftsituasjon?
  • Hva brukes som forklaring på at bokmålet har hatt en så sterk posisjon i det norske folket?
  • Språk debatten på 1800-tallet var i stor grad også en kamp om hvilke verdier det norske samfunnet skulle bygges på. Forklar.
  • I 1884 ble Johan Sverdrup statsminister og parlamentarismen innført. Hvordan henger disse politiske hendelsene sammen med framveksten av landsmålet?
  • Skriv tre – fem påstander som du tenker karakteriserer Ivar Aasen og arbeidet hans.
 • 5 – 10 minutter. Eleven diskuterer svarene sine i gruppa. Spørsmålene og svarene gjennomgås så av lærer.
 • 15 minutter. Aasmund Olavsson Vinje var en av de norske forfatterne som tidligst tok det nye landsmålet i bruk. Les teksten «Om vårt nasjonale strev» side 308 sammen. Diskuter hva teksten sier. Hvordan kan innholdet i denne teksten koples opp til språkspørsmålet?

2. Økt

Rollespill om språkstriden på 1800-tallet

En elev får utdelt rollen som Knud Knudsen. En annen elev er Ivar Aasen. Den tredje eleven er journalisten Christian Kramer som er ansatt i Morgenbladet. Oppdragskort deles ut til hver enkelt.

Journalist

Du er journalist Christian Kramer og jobber i Morgenbladet. Året er 1880. Du skal lage en reportasje om språksituasjonen i Norge. I denne forbindelsen ønsker du å intervjue Ivar Aasen og Knud Knudsen for å undersøke hvordan de mener det står til med det norske språket og hvordan de ser for seg den norske språksituasjonen om hundre år. Les deg opp om dine intervjuobjekter og kom fram til mellom 8 – 10 spørsmål som du kan spørre dem om for å få belyst saken best mulig.

Intervjuet ditt skal starte med noen faktaopplysninger om intervjuobjektene, og gjerne et bilde av dem – før du går videre til spørsmålene og svarene. Slik:

Navn:

Alder:

Aktuell fordi:

 

Ivar Aasen

Du er bondesønn. lærer og språkforsker, og svært opptatt av hvilket språk det norske folket bør bruke. Du har blitt kontaktet av en norsk journalist som ønsker å skrive en reportasje om den norske språktilstanden, og han ønsker å intervjue deg om saken. Les deg opp om Aasen (side 102 – 105) samt http://no.wikipedia.org/wiki/Ivar_Aasen og tenk gjennom hvilke momenter og synspunkter du vil framheve for å styrke din sak i et intervju.

 

Knud Knudsen

Du er lærer og språkforsker, og svært opptatt av hvilket språk det norske folket bør bruke. Du har blitt kontaktet av en norsk journalist som ønsker å skrive en reportasje om den norske språktilstanden, og han ønsker å intervjue deg om saken. Les deg opp om Knudsen (side 102 – 105) samt http://no.wikipedia.org/wiki/Knud_Knudsen og tenk gjennom hvilke momenter og synspunkter du vil framheve for å styrke din sak i et intervju.

Elevene får 20 minutter til å forberede seg. Alle tre skal ta notater i forberedelsestiden. Videre skal journalisten intervjue Asen og Knudsen sammen. Intervjuer noterer mens han intervjuer.

3. og 4. økt

Dersom du ønsker det, kan du utvide opplegget gjennom et skriftlig etterarbeid. I etterkant kan intervjuene kan du be elevene om å skrive intervjuene ut som del av en helhetlig artikkel. Hele gruppa er ansvarlige for å skrive ut artikkelen. Artikkelen skal inneholde dette:

 • En informativ, dekkende overskrift.
 • En innledning som beskriver saklig og nøkternt den språklige situasjonen som Norge er i for tiden (1880).
 • Intervju med Ivar Aasen og Knud Knudsen om språkspørsmålet.
 • Historisk faktaboks om språksituasjonen i Norge fra middelalderen til i dag.
 • En informerende illustrasjon med bildetekst til.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s